Click on page icon to navigate Port Washington Mt.Morris Muskego Kenyon Colfax St.James Sinai Beardsley Geneseo RedTop Maxbass New England Helgen Heart Prairie og Sugar Creek Holden i Amerika Holden in America Muskego Port Washington Mt.Morris Kenyon Colfax St.James Sinai Beardsley Geneseo RedTop Maxbass New England Helgen Heart Prairie and Sugar Creek Marker for some of the Jacobsen-descendants -- Gravstein til Jacobsens etterkommere. Holden West Cemetery with namelabel - kirkegården med navneplaten. Holden West Cemetery - with the Jacobsen marker -- med Jacobsens gravstein. Nameplate on the Cemetary Gate - Merke på kirkegårdsporten. Port Washington. Niels Jacobsen. Holden Evangelic Lutheran Church - Port Washington. Kirkegården i Port Washington. Holden West Cemetery - the nameside of  the Jacobsen marker - Jacobsens gravstein, navnesiden. Holden West Cemetery - Niels og Netta Jacobsens marker -- Niels og Netta Jacobsens gravstein. The lighthouse of Port Washington: Port O' Call. -- Fyrtårnet - et kjent landemerke i Port Washington: Port O' Call. 5 pastors who has served the Holden Parish at the 100th Aniversary -- Annabel Holt showing the Historymonter -- Historiemonteren Holden - Mount Morris. Nils Nilsen Haatvedt The Church/Kirken i(n) Mount Morris. Former parsonage in Mount Morris -- Den tidligere presteboligen i Mount Morris. Quilts for the Luth. World Relief -- Lappetepper til inntekt for Den Lutherske Verdenshjelpen. Summertime-Muskego Church / Kirke-sommertid Interior of the church - seen from the altar Interiøret i kirken - sett fra alterområdet. Wintertime -- Kirken vinterstid. More of Holden West Cemetary -- mer av kirkegården i Port Washington Markers in Holden West Cemetery - - Div. gravsteiner på kirkegården i Port Washington. Drawing of the church of Muskego -- Kirken i Muskego Peder Jacobsen (Wærstadkåsa) Mary - descendant of Gunder Kinney below Oppsal farm in Norway, and husband Glenn Steinke  -- Mary og Glenn Steinke, her fotografert nær hennes røtter, Oppsal i Valebø. Colfax church-kirke 2. Colfax church-kirke 3. Colfax church-kirke 1. The present Church -- Kirken i Colfax First Church in Colfax -- Første Kirke i Colfax. First schoolhouse in Rynning Valley -- Første Skolehus i Colfax. Gunder Kinneys marker -- Gunder Kinneys gravstein. Gunder and Thones markers -- gravsteiner. Mr and Mrs Gunder Kinney. Gunder Kinneys marker again -- Gunder Kinneys gravstein igjen. Colfax church-kirke 4. Colfax church-kirke 5. Gunder Halvorsen Valas log cabin/tømrede hus. Sodhouses made by early settlers -- Jordhytter fra den første tiden. The westwindow / vindu mot vest. Pastor Muus on one of his travels in his parish.  -- Pastor Muus i kubberulle med oksespann. Holden Church, seen from Cementary -- kirken sett fra kirkegården Holden Church today / Kirken idag Holden Church, the first church/den første kirken. Norwegians visiting Holden Church! -- Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen foran Holden Church, Kenyon. Pastor Muus memorial stone -- Minnestein over pastor Muus. Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen in front/foran Holden Church. The nameplate/Plakaten vist fram av Elin Bjørndalen. Ragnhild Baksås og Elin Bjørndalen in front/foran Holden Church 2. Entrance/Inngangspartiet. Innside the church against east -- Inne i kirken - mot øst. The eastwindow / vindu mot øst. Innside the church against west -- Inne i kirken - mot vest. Når du kommer inn i kirken vil du se disse bildene. Det store er av hr. og fru Nils Nisen Håtveit fra Holla - As you come in the church youll find these pictures Alter og prekestol - Altar and pulpit. Et av vinduene i kirken - One of the windows in the church Historieavdelingen i inngangspartiet - The historic aerea of the entry way. I dette glasskabinettet ligger gratulasjonsprotokollen fra Holla menighet i Norge til Holden Mt. Morris i USA - Within a glass cabinet you'll see this book from Holla Church in Norway. Long Lake Church - again -- Kirken i Long Lake - igjen. Long Lake Church today -- Long Lake Kirke idag. Andreas' marker/gravstein. Marker of Kari Andresdatter Heisholt. -- Gravsteinen til Kari Andresdatter Heisholt. Long Lake Church - the first -- Den første kirken i Long Lake Platmap of Galena Township -- Seksjonskart for Galena Township. John's wife with one of the grandchildren. -- Johns kone - Grandma Holden på farmen. Andrew Holden's house - today -- Huset til Anders Heisholt - Andrew Holden - slik det ser ut idag Carrie's marker - born in Norway died in the US -- Gravsteinen til Kari Andresdatter Heisholt Marker of/Gravsteinen til John og Kari Heisholt Long Lake Church -- Kirken i Long Lake. The new Holden Church - Beardsley, dedication of the new church / innvielse av den nye kirken. The new Holden Church - Beardsley, 75th Aniversary Celebration-75-års jubileum for menigheten. Holden Church - Beardsley, Big Stone Co. - MN / den første kirken. The new Holden Church - Beardsley, Big Stone Co. - MN / den nye kirken som er i bruk idag. Holden Church - Beardsley, destroued by the tornado 1944 / ødelagt av en tornado i 1944. Summertime-Muskego Church/Kirke-sommertid Interior of the church - seen from the altar Interiøret i kirken - sett fra alterområdet. Wintertime -- Kirken vinterstid. Drawing of the church of Muskego -- Kirken i Muskego Peder Jacobsen (Wærstadkåsa), Marker for some of the Jacobsen-descendants -- Gravstein til Jacobsens etterkommere. Holden West Cemetery with namelabel - kirkegården med navneplaten. Holden West Cemetery - with the Jacobsen marker -- med Jacobsens gravstein. Port Washington. Niels Jacobsen. Holden Evangelic Lutheran Church - Port Washington. Kirkegården i Port Washington. Holden West Cemetery - with the nameside of the Jacobsen marker -- med Niels og Netta Jacobsens gravstein, navnesiden. Holden West Cemetery - Niels og Netta Jacobsens marker -- Niels og Netta Jacobsens gravstein. The lighthouse of Port Washington: Port O' Call. -- Fyrtårnet - et kjent landemerke i Port Washington: Port O' Call. More of Holden West Cemetary -- mer av kirkegården i Port Washington Markers in Holden West Cemetery - - Div. gravsteiner på kirkegården i Port Washington.. Gunder Halvorsen Valas log cabin/tømrede hus. Sodhouses made by early settlers -- Jordhytter fra den første tiden. 5 pastors who has served the Holden Parish at the 100th Aniversary -
- 5 prester som alle har hatt tjeneste i Mt.Morris ved 100-års jubileet. Annabel Holt showing the Historymonter -- Historiemonteren Holden - Mount Morris. Nils Nilsen Haatvedt The Church/Kirken i(n) Mount Morris. Former parsonage in Mount Morris -- Den tidligere presteboligen i Mount Morris. Quilts for the Luth. World Relief -- Lappetepper til inntekt for Den Lutherske Verdenshjelpen. Når du kommer inn i kirken vil du se disse bildene. Det store er av hr. og fru Nils Nisen Håtveit fra Holla - As you come in the church youll find these pictures Alter og prekestol - Altar and pulpit. Et av vinduene i kirken - One of the windows in the church Historieavdelingen i inngangspartiet - The historic aerea of the entry way. I dette glasskabinettet ligger gratulasjonsprotokollen fra Holla menighet i Norge til Holden Mt. Morris i USA - Within a glass cabinet you'll see this book from Holla Church in Norway.