Forrige side/Previous page   forrige      neste   Neste side/Next  page   


1925
3
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand,   /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Født
/
Born
Reisemål
/
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
 Date of departure
Pris eller betalt /
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Maren Margrethe Hansen     ug     (gårdbr)
27021902
Minn.
Bergensfj.
10021925
prp
bedre fortj.
Karl August Evensen     ug     kjører
06051903
Canada
via Bergen og Englan
18031925
899
Utv. av Vestf. bedre fortj.
Sverre Gustav Gruben 19