BACK
Graver i(n) Valebø

John Jensen Graver
Klikk her for å se mer av maleriet!
Click to see more of the painting!John Jensen Graver er den aller første hollasokningen vi har dokumentert som utvandrer. Ved skifte etter Jens Augustinussen Graver, død februar 1818 står det om john Jensen at han er bosatt i Amerika. (Arne Johan Gjermundsen: ”Skifteregister for Holla Nedre Telemark”, side 57).
Derfor er han av spesiell interesse, og interessen ble ytterligere øket ved brevet fra Jens Noraberg. Se under.
Videre nedover på siden har jeg tatt for meg andre medlemer av slekten og de som utvandret.
Mer informasjon mottas med takk!

John Jensen Graver was the first documented parishioner from Holla to emigrate to America . The documents relating to the estate of Jens Augustinussen Graver (who died in February 1818) state that John Jensen was living in America at that time. - (Arne Johan Gjermundsen "Skifteregister for Holla Nedre Telemark" p.57.)
He is therefore of special interest in the emigration history of Holla, and the interest was increased by the letter from Jens Noraberg. See below!
Further down on the page I therefor has taken a closer look at the Graver family, and those who emigrated.
New information is welcome!

Brev fra Jens Noraberg, 17. oktober 2002:
Kjære Nils,
Jeg har netopp vært inne på din hjemmeside med Holla emigranter. Den John Jensen Graver du skriver om er bror til min 3xtip oldefar, og jeg har netopp funnet et maleri av denne John. På baksiden av det står det disse opplysninger:
”John (het nok Jon på norsk) Jensen født på Graver i Valebø. Han reiste til Amerika i begynnelsen av det nittende århundre. Har i 1807 besøkt sin bror Thyge Jensen Dolva (som også er bror av min 3xtipp Augustinius Jensen Graver). Hans sønn har i 1854 besøkt Thyge Jensen Dolva. Siden den tid ingen  underretning”.
Denne John er m.a.o. bror av min 3xtipp Augustinius Jensen Graver. Og min tippoldefar Jens Jensen Dolva (Jens Arving) overtok Dolva etter sin grandonkel Thyge Jensen Dolva.
Var John en av de første fra Norge som reiste til Amerika. Har du noen flere oplysninger om han og evt. etterkommere?
Med venlig hilsen
Jens Noraberg
(nå bosatt i Danmark)
Resume in English:
John Jensen Graver is the brother of my 4xgreat-grandfather, and reasently I have found a painting of this John. On the backside of the painting there are written some informations:
"John was born on the farm "Graver" in Valebø. He emigrated to Americe in the beginning of the 19th century. In 1807 he visited his brother Thyge Jensen Dolva (Which is another brother of my 4xgreat-grandfather). His son did visit Thyge Jensen Dolva in 1854. Since, there has been no information."
Comment:
Jens Noraberg's great-great-grandfather. Jens Jensen Dolva (Jens Arving), did take over his grand-uncle's farm "Dolva".
2 Brev fra Jens Noraberg, 23. mars 2003:
For et par uker siden møttes jeg med min grandfetter fra USA, han har lovet å finne mere ut om John Jensen Graver. Jeg har netopp kommet over en gammel regnskapsbok som Thyge Jensen Graver (Dolva) har hatt. Her står det mange opplysninger som kan brukes til oppdatering på din hjemmeside, nemlig:

Født: 30.09.1775 (på Graver)
Død: 22.03.1858 (på Dolva)
Gift: 1805 med Anne Abrahamsdt. Tveitan (Hanes), enke etter Hans Rasmussen Hanes, død 1804.
Thyge og Anne hadde ingen barn.

Håper jeg snart kan komme med mere opdatering på John.

Hilsen Jens Noraberg
Jeg har nå tydet meg til følgende vedr. John i den gamle bok til Thyge Jensen Dolva:

1836: I ogtaaber døde Min Broder John I  Ammerikka og var 60 Aaer.
Vedr, hans far Jens Augustinius Graver og andre:
Anno 1818: 12. februar døde min fader Jens Augustinussen....85 aaer.
min søster Aaste Giedeboen døde i august 1813.
1849: 22 juni døde Anne Solberg. 25 September døde Olle Lofstad.

Ja det var lidt flere opdateringer. Det er ikke alt som like lett å tyde, så det kan godt være det kommer mere. Det står kun fødsel, dødsfall og hans eget bryllup i 1805. Intet om besøk av John eller sønn i denne bok.

Hilsen Jens
Resume in English:
Two letters who are revailing some of the content in an old account book, written by Thyge Jensen Graver (Dolva) .
Of specal interest here is the section about  John Jensen, who emigrated so early:
In October 1836 My Brother John in Ammerikka died, and was 60 years old.
There are also information about his own wedding, and of the death ("døde") of his father and other members of the family. Theese are updated below!

( *  =  døpt  / batized)
(?   =   Ca.  /  about)

   Etterkommere av / Descendats of
Jens Augustiniusen Graver  (10.05. 1733 - 12.02.1818)
g.29 Mai 1765 m.Kirsten Olsdatter store Hvale(* 1748 - 20.08.1826)
Barn:
1
Kirsten Jensdatter  (* 1766 - 04.01.1770)
2
Aaste Jensdatter  (* 1768 - 04.08.1813)
g. 02.06.1785 m. Gunder Arvesen Gieddeboen  (Geitebua)(*1759 - 1838)
Barn:
Arve Gundersen  (Gieddeboen)(21.09.1787 - )
 
Arve Gundersen  (Wale)(10.10.1788 - 1851)
g.  06.01.1810 m. Kari Anundsdatter Wibeto  (20.07.1876 - )
Hans Arvesen            SE NEDENFOR! / SEE BELOW
Am. April 1844
g. 15 Oct 1840 m. Aaste Isaksdatter Romnes
Gunder Arvesen  (05.01.1815 - )
g. 22 Jun 1848 m. Aaste Jørgensdatter Gieddeboen  (11.12.1821 - )
Aaste Arvesdatter  (03.02.1817 - )
g. 18 Jun 1842  m. Aaste Jørgensdatter Gieddeboen  (11.12.1821 - )
Anun Arvesen  (21.04.1820 - )
Arve Arvesen  (11.06.1822 - )
Karen Gundersdatter  (14.03.1791 - 02.05.1839)
g.  21 10 1815 m. Sølve Ingebretsen Rosvald  (?1789 - )
Barn:
Am.  May 1845
Gunder Sølvesen (11.06.1822 - )
Jens Gundersen (31.03.1793 - )
a son with/en sønn med: Kirsten Tollevsdatter Helgen  (?1793 - )
Barn:
Jens Jensen Giedeboen  (02.02.1816 - )
Jørgen Gundersen (?1796 - )
g.  31.10.1819 m. Anne Anundsdatter  Wibeto  (?1793 - ?1829)
Barn:
Gunder Jørgensen  (29.05.1820 - )
g. 5  Jul 1846 m. Maren Gundersdatter Olsbrygge  (12.09.1819 - 1905)
Aaste Kirstine Jørgensdatter  (11.12.1821 - )
g. m. Gunder Arvesen Wale  (05.01.1815 - )
Kirsten Jørgensdatter  (01.12.1823 - )
g.m. Jon Jensen Graver  (18.06.0823 - )
Anund Jørgensen  (22.11.1825 - )
Karen Andrea Jørgensdatter  (05.03.1828 - )
Jørgen
g. 2. gang, 31.10.1819 m. Kirsten Jansdatter Wærket  (06.12.1794 - 19.12.1845)
Barn:
Anne Jørgensdatter  (14.05.1830 - )
Christen Jørgensen  (14.05.1830 - )
Christen Jørgensen  (05.03.1833 - )
Jahn Jørgensen  (13.02.1836 - )
Ole Gundersen (29.01.1798 - )
Gunder Gundersen (09.04.1800 - )
Ole Gundersen (24.04.1801 - )
Kirsten Gundersdatter (10.05.1805 - )
Kirsti Gundersdatter (04.02.1807 - )
g.  28.12.1827 m. Jørgen Gjermundsen Shordahl  (?1807 - )
Barn:
Jørgen Jørgensen  (04.04.1828 - )
g. 25  Apr 1847 m. Margith Haraldsdatter Storkaas  (03.12.1817 - )
Giermund Jørgensen  (07.05.1830 - )
Aaste Jørgensdatter  (11.01.1833 - )
Gunder Jørgensen  (10.09.1835 - )
Anne Jørgensdatter  (14.05.1830 - )
g. 02  Jun 1868 m. Jahn Johannessen Gravningen  (05.12.1842 - )
Kirstie Jørgensdatter  (20.12.1841 - )
Jens Jørgensen  (07.07.1844 - )
Niels Jørgensen  (27.04.1848 - )
Karen Gundersdatter (12.02.1809 - )
Am.  May 1844
g.  22.06.1837 m. Augen Tollevsen Bratsberg  (?1795 - )
Gunder Augensen  (07.02.1838 - )
Johan Augensen  (25.04.1841 - )
Am.  May 1844
 
Anders Gundersen (..Bjerva) (03.01.1812 - )
g.  m. Anne Christensdatter Vassdalen  (18.08.1808 - )
Gunder Andersen  (04.05.1839 - )
Christen Andersen  (01.10.1841 - )
Aaste Kirstine Andersdatter  (01.10.1841 - )
Nils Andersen  (24.03.1846 - )
3
Augustinus Jensen  (* 1770 - 25.02.1821)
g. m. Anne Pedersdatter Fen  (22.03.1773 - Aft 1821)
Barn:
Jens Augustinusen  (?1794 - 06.06.1853)
g. 16 April 1816 m. Anne Christine Jonsdatter Vale  (?1794 - 08.05.1843)
Barn:
Anne Marie  Jensdatter  (12.05.1816 - )
g. 29 <Mar 1838 m. Christen Christensen Vasdalen (...Stenstad) (?1813 - )
Maria Kirstine  JENSDATTER, (13.09.1818 - )
g. 14 Aug 1842 m. Tollef Halvorsen Fehn  (19.05.1817 - 31.05.1871)
Barn:
 
Halvor Tollefsen (03.10.1842 - )
(Kom senere tilbake)
Kirsti Tollefsdatter (26.11.1843 - )
Jens Tollefsen  (15.07.1845 - )
Anne Christine Tollefsdatter (12.09.1847 - )
 
Augustinus Tollefsen (21.06.1849 - )
Ole Tollefsen   (?1855 - )
Tollef Tollefsen   (?1857 - )
Anne Maria Tollefsdatter (?1860 - )
 
Augustinus JENSEN, (09.03.1821 - 05.12.1904)
Jon JENSEN  (18. 06.1823 - )
g. 1. g. 21 Feb 1845 m.  Kirsten Jørgensdatter. Gjeddeboen (1823 -1854 )
Barn:
Anne Christine Jonsdatter  (1845 - )
Jens Jonsen  (1847 - )
Jørgen Jonsen  (1848 - )
Anne Kirstine Jonsdatter  (1850 - )
 
Anund Jonsen  (09.07.1852 - )
Jon
g. 2. g. 25 Jul 1855 m.  Mari Olsdatter (f. på Lie i Bø 1833 - )
Barn:
Kirste Jonsdatter  (1855 - )
Kirsten Maria Jonsdatter  (1856 - )
Anne Helene Jonsdatter  (1858 - )
Marie Johanne Jonsdatter  (1860 - )
Olea Jonsdatter  (09.10.1861-27.11.1943)
g. / m.  Ole Olsen Langkaas  (18.09.1865 - 06.11.1955)
Barn:
Olav Olsen  (1892 - )
Can. March 1927
        g/m 01.09.1923 med/to:
        Marie Hantomyra (04.07.1900- 19 Jan 1997)
        Barn:
        Martin Langkaas (05.01.1924- )
        Olaf Langkaas (23.08.1926-14.04.1992).
Can. 16.05.1930
With “Stavangerfjord”,  from port Oslo.
Marie Olsen  (1895 - )
Inger Olsen  (1896 - )
Hanna Olsen  (1898 - )
Astrid Olsen  (18.11.1900 -)
Mari Jonsdatter  (1863 - )
Ole Jonsen  (1865 - )
Jon
g. 2. g. 24 Feb 1896 m.  Inger Andrea Kittilsdatter (f. i Gjerpen 1845 - )
JENS JENSEN Dolva, (3.10.1825 - )
Overtok Dolva etter sin fars onkel; Thyge Jensen. Han førte også videre arbeidet med å skrive inn innformasjon om familien, i Thyges gamle regnskapsbok.
g. m.  Karen OMDAL
Anne Jensdatter (12.12.1827 - )
g. 27.11.1845 m.  Christen Pedersen Tufte  (08.07.1816 - )
 
Ole Jensen (14.07.1830 - )
Kirsten Jensdatter (05.07.1833 - )
g. i America m. Ole Arnesen  Borstad  (31.12.1825 - )
Kirsti Augustinusdatter   (1795 - )
g. 1. g. 1814 m. Torgrim Gulliksen Lunde  (?1791 - )
Barn:
 
Berthe Maren Torgrimsdatter (17.02.1815 - )
g. 4 nov 1836 m. John Jacobsen Saug/Eishoug (?1813 - )
Barn:
Gunild Kistine Jacobsdatter Eishoug (17.07.1737 - )
Anne Thorine Jacobsdatter Eishoug (19.05.1843 - )
Kirsti Jacobsdatter Eishoug (22.10.1846 - )
Jacobine Jacobsdatter Eishoug (14.02.1850 - )
Jacob Jacobsen Eishoug (08.08.1852 - )
Augustinus Torgrimsen (10.07.1817 - )
Gullich Torgrimsen (10.07.1817 - )
Augustinus Torgrimsen (08.09.1819 - )
Gullich Torgrimsen (13.12.1821 - )
 
Anne Torgrimsdatter  (13.12.1821 - )
 
Kirsten Torgrimsdatter (06.02.1824 - )
g. 11 Aug 1845 m.  Niels Arnesen Lund
 
Gullik Torgrimsen (06.02.1824 - )
g. 30 Dec 1844 m.
Gunhild Arnesdatter Lunde (04.12.1823 - )
Barn:
Gunnild Kirstine Guliksdatter (20.07.1845 - )
    Kirsti
g. 2. g. 4 Oct 1827  m. Lars Jacob Christensen Nyhus
Barn:
Tyge Christian Larsen Lunde (06.12.1828 - )
Ingeborg Kirstine Larsdatter Lunde (23.02.1831 - )
Anne Augustinusdatter  (1799 - )
g. 7 Des 1826  m. Claus Halvorsen Susaas (?1805 - Bef 1831)
Barn:
Halvor Clausen Susaas  (09.02.1827 - )
Augustinius Clausen Susaas  (03.12.1828 - )
Niels Clausen Susaas  (24.01.1831 - )
    Anne
g. 2. g. 11 Nov 1832  m. Andreas Halvorsen Susaas  (?1806 - )
Anne Gurine Andreasdatter Susaas  (11.07.1833 - )
Claus Andreassen Susaas  (19.07.1835 - )
Halvor Andreassen Susaas  (19.07.1835 - )
Jens Andreassen Susaas  (19.07.1835 - )
Anne Kirstine Andreasdatter Susaas  (20.03.1839 - )
Peder Andreassen Susaas  (20.12.1843 - )
Peder Augustinusen  ....(Aamtvedt) (ca1808 - )
g.22 Oct 1829 m. Ingeborg Kristine Pedersdatter Aamtvedt  ( - )
Augustinius Pedersen Aamtvedt  (09.12.1832 - )
Peder Pedersen Aamtvedt  (11.10.1835 - )
Anne Maria Pedersdatter Aamtvedt  (18.04.1838 - )
Jens Pedersen Aamtvedt  (03.01.1841 - )
Karen Kirstine Pedersdatter Aamtvedt  (31.01.1844 - )
Jørgen Pedersen Aamtvedt  (14.01.1846 - )
Carl Pedersen Aamtvedt  (18.09.1848 - )
 
Ole Augustinusen  (ca 1811 - )     SE UNDER / SEE BELOW
g. 1. g. 11 Sep 1836 m. Karen Pedersdatter Aamtvedt  
(10.08.1817 - 21.10.1848)
Barn:
Anne Maria Olsdatter (31.05.1837 - )
Karen Andrea Olsdatter  (11.11.1839 - )
Augustinus Olsen (06.03.1842 - )
Kirsti Olsdatter , (13.10.1844 - )
          Ole
g. 2. g. m. Anne Margrethe Nilsdatter (1825 - )
Barn:
Karen Kirsti Olsdatter  (21.01.1850 - )
Anne Kirstine Olsdatter  (10.02.1852 - )
Nils Olsen (23.04.1854 - )
Carl Olsen (10.02.1860 - )
4
Olle Jensen (*1771 - 25.09.1849)(Lofstad i Jarlsberg)
5
Kirsten Jensdatter  (* 1773 - 1856)(Lardal in Vestfold)
g. 1793 m. Isak Clausen Romnes     (?1769 - )
Barn:
Claus Isaksen  (1795 - )
g.27 Oct 1818 m. Anne Halvorsdatter Susaas
Barn:
Kirsten Maria Clausdatter Romnes  (28.05.1841 - )
Jens Isaksen  (1797 - )
Anne Isaksdatter  (?1801 - )
g. 17 Aug 1822 m. Hans Halvorsen Jøntvedt  (?1800 - )
Halvor Hansen  (30.11.1822 - )
Kirsten Isaksdatter  (?1805 - )
g. 27 Oct 1825 m. Halvor Christensen Skjelbred  (?1806 - )
Barn:
Halvor Petter Halvorsen Skjelbred  (03.03.1835 - )
Ole Halvorsen Skjelbred  (12.12.1837 - )
Maren Olea Halvorsdatter Skjelbred  (05.09.1840 - )
Niels Isaksen  (?1809 - )
g. 28 Dec 1833 m. Anne Marie Halvorsdatter Baxaas  (?1801 - )
Barn:
Isach Nielsen Romnes  (21.04.1834 - )
Kirsten Maria Nielsdatter Romnes  (01.06.1835 - )
Karen Andrea Nielsdatter Romnes  (11.02.1839 - )
Anne Maria Nielsdatter Romnes  (10.06.1841 - )
Kirsti Nielsdatter Romnes  (09.12.1843 - )
Halvor Nielsen Romnes  (26.03.1846 - )
Isak Isaksen (?1812 - ) (senere Hagan i Helgen)
g. 2 Aug 1840 m. Anne Gjermundsdatter Skordal  (?1815 - )
Barn:
Kirsten Maria Isachsdatter Hagan  (22.03.1841 - )
 
Aaste Isaksdatter  (ca 1814 - )     SE UNDER / SEE BELOW
g. 15 Oct 1840m. Hans Arvesen Wale  (ca 1812 - )
Barn:
Arve Hansen  (Birth Date: 28 May 1841)
Isach Hansen  (Birth Date: 19 Feb 1843)
6
Thyge Jensen (10.09.1775 - d. 22.03.1858)(Lunde i Solum, senere Dolva)

Thyge Jensen har etterlatt seg en gammel regnskapsbok, der det også er innskrevet en mengde opplysninger om hendelser i slekten. Boken er påbegynt i 1805, og etter hans død ble den ført videre av Jens Jensen Dolva (Jens Arving) som overtok gården etter sin grandonkel .

g. 1805 m. Anne Abrahamsdatter Tveitan     (09.12.1769 - 30.07.1853)

Thyge skriver i sin dagbok:  "Anno 1853 den 30. Juli klokken 4 og 40 minutter om morgenen døde min kone Anne Abrahamsdatter fra...."
Hun var enke etter Hans Rasmussen Hanes, død 1804.
Thyge og Anne hadde ingen barn.
 7
John Jensen (*1778 - ...10.1836)
Am. 1803/4
g. 09.10.1808 m. Harriet Bates     (ca 1780/5 - )
Barn:
Sophia Bates Johnson (03.10.1809 - )
Harriet Bates Johnson (1814 - )
John Bates Johnson (26.04.1817 - )
Henry Augustinus Johnson (17.02.1825 - )
8
Jens Jensen (04.02.1780 - )(flyttet til/moved to Hægland - Lillejordet)
g. 29.06.1816 m. Berthe Nielsdatter Namløs     (ca 1776 - )
9
Anna Jensdatter  (30.04.1783 - 22.06.1849)
g. 09.10.1805 m. Anders Nilsen Solberg     (ca 1782 - 1853)
Barn:
Nils Andersen ( - )
Kari Andersdatter ( - )
Anne Andersdatter ( - )
Marja Andersdatter ( - )
 
Kirsten Andersdatter (12.06.1814 - )
Jens Andersen (12.01.1817 - )
Jens Andersen (22.12.1820 - )
Jens Andersen (14.02.1822 - )
Karen Andersdatter (17.05.1824 - )
10
Karen Jensdatter   (07.04.1785 - 19.08.1785.)
11
Karen Jensdatter   (04.08.1786 - )
g. 18.05.1805 m. Asbjørn Amundsen Steinsholt   (Lardal)
g. 29 Jun 1816 m. Børte Nielsdatter Namløs (*1776 - )
(Hun enke etter: / widow of: Halvor Pedersen Hægland)
Ingen barn.
12
Maren Jensdatter  (22.12.1789 - 29.12.1854)
g. 14.06.1812 m. Bent Jonsen Hvale  (30.05.1786 - 18.10.1860)
Barn:                                   (7 døde som små  /  7 died as infant)
Jon Bentsen Hvale  (22.02.1813 - )
Maria Bentsdatter Hvale  (13.03.1814 - )
Jon Bentsen Hvale  (27.04.1815 - )
Maria Bentsdatter Hvale  (21.02.1817 - )
Jon Bentsen Hvale  (04.05.1819 - )
Kirsten Bentsdatter Hvale  (05.05.1821 - )
Jon Bentsen Hvale  (26.02.1823 - )
Aaste Kirstine Bentsdatter Hvale  (13.03.1825 - )
Jon Bentsen Hvale  (01.11.1826 - )
Jens Bentsen Hvale  (02.05.1828 - )
Jens Bentsen Hvale  (*06.1831 - )
Ole Bentsen Hvale  (08.04.1833 - )
13
Ingeborg Jensdatter   (20.09.1790 - 23.12.1790)
14
Ingeborg Jensdatter  (11.11.1792 - 12.04.1867)
g. 4 Jul 1816 m. Halvor Halvorsen Susaas  (12.08.1793 - 11.11.1864)
Barn:
Halvor Halvorsen (24.08.1816 - )
Halvor Halvorsen (20.06.1818 - )
Jens Halvorsen (23.07.1819 - )
Halvorsen (27.12.1820 - )
Augustinus Halvorsen (18.11.1821 - )
Claus Halvorsen (14.11.1823 - )
 
Claus HALVORSEN, (13.02.1825 - )
Kirsten Maria Halvorsdatter (21.12.1826 - )
Gunnild Kirstine Halvorsdatter   (16.11.1828 - )
John Halvorsen (14.12.1829 - )
Niels Halvorsen (15.03.1831 - )
Niels Halvorsen (29.04.1832 - )
Aaste Kirstine Halvorsdatter   (07.08.1834 - )
Jon Halvorsen (31.07.1835 - )
John Halvorsen (01.09.1836 - )
15
Anna Jensdatter  (02.11.1794 - )
g. 28 Dec 1816 m. Nils Halvorsen Susaas  (?1793 - 1829)
Barn:
Halvor Nielsen (06.02.1817 - )
Gunnil Maria Nielsdatter (29.09.1818 - )
Halvor Nielsen (18.08.1820 - )
Halvor Nielsen (30.11.1821 - )
Kirsten Nielsdatter (15.02.1823 - )
Halvor Nielsen (01.10.1825 - )
Niels Nielsen (01.04.1829 - )
    Anna
g. 2. g. 24 Sep 1831 m. Stener Gjermundsen Shordahl  (16.02.1810 - )
Niels Stenersen Rønningane  (21.12.1831 - )
Anne Stenersdatter Rønningane (24.01.1833 - )
Gjermund Stenersen Rønningane  (17.02.1837 - )


John Jensen

Aaste Isaksdatter  (.. .07.1814 - 27.06.1900)  g. 15 Oct 1840m.  Hans Arvesen Wale  (21.09.1812 - 29.12.1873). Begge ligger gravlagt på "Heart Prairie Lutheran Cemetery", Walworth County i Wisconsin.
Barn:    1) Arve Hansen  (Også kalt Harvey Arveson 28.05.1841 - 09.05.1925) drev i skobransjen i Heart Prairie. Han ble g. m. Karen Christensdatter Bø (03.06.1844 - 04.01.1905) fra Gjerpen. Begge  ligger gravlagt på "Hillside Cemetery", Whitewater i Wisconsin. Arve/Harvey ble gift for annen gang i 1911 med Della Mason.
           2)  Isach Hansen  (19.02.1843 - 22.04.1870). Gravlagt på "Heart Prairie Lutheran Cemetery", Walworth County i Wisconsin.
Ytterligere barn, født i Amerika / children born after immigration:
Karen Kristine  døpt/bapt. 28 Sep 1848
Carl Andreas   23 Jun 1851
Carl Andreas   18 Apr 1853 - 27 Nov 1854
Hans Christian   10 Apr 1855 - Sep 1855
     En hel flokk reiste over med båten "Salvator" fra Skien og anløp New York havn  4. Juli 1844.  Blant dem Hans Arvesen Vale med kone og to sønner. I Heart Prairie kjøpte han i første omgang 320 mål med jord, - og betalte 400 dollar for det.  I gamle skrifter som forteller om den tiden står det: "En daglønning, for de som arbeidet for penger, var på 50 cent".
     Samme høst bygde Arvesen en "log-cabin" ( tømmerhytte ) på eiendommen. Det fortelles at mange norske immigranter fikk midlertidig losji i tømmerhytta, inntil de fikk sitt eget, - eller de dro videre.
     I 1847 blir det sagt at femten eller seksten familier fra Holden i Telemark bodde i Heart Prairie, blandt dem Gunnar Halvorsen Vala.
     A larger group sailed from Skien on the boat “Salvator” and arrived in New York harbour on 4th July 1844. Among them was Hans Arvesen Vale with wife and two sons.  They bought 80 acres in Heart Prairie and paid 400 dollars for it. A contemporary letter tells that “One day's pay, for those who worked for money, was 50 cents”.
     In the Autumn of that year Arvesen built a log cabin on the property. Many Norwegians stayed there temporarily, until they built their own property or moved on.
     In 1847 there were about fifteen or sixteen families from Holden in Telemark living in Heart Prairie, among them Gunnar Halvorsen Vala.


Augustinus Jensen reiste også med båten " Salvator" som ankom New York 6. Juli  1844. Båten, under ledelse av Johan Gasman, hadde da brukt 59 døgn på overfarten fra Porsgrunn. Augustinus slo seg ned som farmer i Dodgeville i Iowa County i Wisconsin. Her ble han gift med Berthe Terjesdatter Øines (f. 18. Juni 1833) fra Åmli, og sammen fikk de 10 barn.
Hvorvidt han oppsøkte Dodgeville fordi hans grandonkel eller noen av hans etterkommerne var der, vites ikke.
Senere (ca. 1870) flyttet de til Brookings i SydDakota. Augustinus døde 5. Desember 1904 og Birthe 10. Desember 1919. Begge ligger gravlagt på "Telemarken Cemetery" , Clark County i Syd-Dakota.
Deres barn er:
Christine  20. mai 1854 - 18. juli 1934
Bergitte  1856? -
Jens  16. april 1858 - 3. november 1937
Mathilda Marie  14. august 1860 -
Anne Birgitte  10. mars 1863 - 25. februar 1940
Carrie 18. februar 1864 - 21. desember 1896
Minnie  
Sina  5. august 1870 - 19. august 1944
Henry  24. januar 1874 - 1876
Thomas  1876?

 Kirsten Andersdatter (12.06.1814 - ) reiste til Le Havre i Frankrike og derfra med båten "Louis Philippe" til New York. Alle passasjerer ombord ble sagt å ha reisemål Ohio.

Alle fra Holla som emigrerte i 1846, reiste med båten "Bowditch". De måtte da først ta en annen båt til Le Havre i Frankrike, for så å gå over i den som skulle ta dem til New York. Dit kom de høsten 1846.

 Anund Jørgensen  (22.11.1822 - ).

 Anders Gundersen  (03.01.1812 - 25.08.1873) g.  m. Anne Christensdatter Vassdalen (18.08.1808 - 13.11.1873)
Barn: Gunder Andersen  (04.05.1839 - .. .02.1860), Christen Andersen  (01.10.1841 - ) og Nils Andersen  (24.03.1846 - ca 1849)
Barn i Amerika:
Niels  12 Jan 1849
Carl  14 Jan 1851
Aaste Kistine  11 Sep 1854

 Kirsten TORGRIMSDATTER, (06.02.1824 - ) g. 11 Aug 1845 m.  Niels Arnesen Lunde (17.02.1820 - ). Bosatte seg i Heart Prairie, samme sted som søskenbarnet til Kirstens mor; Aaste Isaksdatter og hennes mann, Gunder Halvorsen. Trolig bodde de en stund i huset deres til de fikk stt eget. De fikk flere barn, men alle døde trolig som små. Alle er også gravlagt her.

Gullik TORGRIMSEN, (Birth Date: 6 Feb 1824) g. 30 Dec 1844 m. Gunhild Arnesdatter Lunde(04.12.1823 - .. .. 1896). Kom sammen med ekteparet Nils og Kirsten (Bror og søster gift med søster og bror!) til Heart Prairie. Senere flyttet de til Dodgeville i Iowa County, også i Wisconsin, - der søskenbarnet Augustinus Jensen hadde slått seg ned tidlgere. På reisen over hadde de med seg datteren   Gunnild Kirstine (20.07.1845 - ). Hun ble gift i Am. med sin fars søskenbarn Augustinus OLESEN, (06.03.1842 - 1916). Sammen hadde de flere barn, bl. a.  Karen, som døde i 1957.
Gullik og Gunnild fikk ytterligere 6 barn. Den yngste av dem, George døde i 1952, 80 år gammel.

Claus HALVORSEN, (Birth Date:     13 Feb 1825)

Ole JENSEN, (Birth Date: 14 Jul 1830) og Kirsten JENSDATTER, (Birth Date: 5 Jul 1833)

Arve Gundersen  (Wale)(10.10.1788 - 1851)

 Ole Augustinusen  (ca 1811 - ) g. 2. g. m. Anne Margrethe Nilsdatter (1825 - ) og barn:  
Karen Andrea OLESDATTER(Birth D.:11 Nov 1839),
  Augustinus OLESEN, (06.03.1842 - 1916), - gift i Am. med datteren til sin fetter Gullik Torgrimsen: Gunnild Kirstine,
Karen Kirsti Olsdatter (21.01.1850 - ),
Anne Kirstine Olsdatter (10.02.1852 - ),
Nils Olsen  (23.04.1854 - ) og
Carl Olsen  (10.02.1860 - )

 Augustinus TOLLEFSEN, (21.06.1849 - ) emigrerte til Red Wing i Wisconsin. Han og broren Halvor reiste fra Oslo havn 23 april 1869 med båten "Albion". I politiets protokoll over reisende står han oppført som snekker.


 Halvor TOLLEFSEN, (03.10.1842)  reiste "over" sammen med sin bror Augustinus, men kom tilbake; for ved skifte etter foreldrene overtok han den ene halvparten av gården Fen, den delen vi idag kaller "Rullekoll". Denne solgte han videre få år etter, han var da gift med Andrea Stiansdatter Hagan. De flyttet til Bleikebakken i Skien i 1920.

 Foto av maleriet av/photo of the painting of  John Jensen Graver

Maleri av/painting of John Jensen Graver

Baksiden/back

Maleriet der det henger idag, I stuen til Jens Noraberg i Danmark.
The painting and surroundings, today in Denmark.