2006/7
Med forbehold om mulige endringer, bl.a av tidspunkter for gudstjenestene

.Webmaster: