Click on page icon to navigate Holla Kirke Holla Kirke - nyere historie Billedside Holla Kirke Holla Kirke 1. juledag 1998 Holla Kirke ca 1895 Holla Kirke ca 1910 Holla Kirke en vinterdag Holla Kirke gjort klar til påskevandring - 1999 Holla Kirke mot vest, inngangspartiet Alterpartiet i Holla Kirke i julen. Holla Kirke, interiør, ca 1895 Holla Kirke, orgelgalleri med piper Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjø Høsttakkefest - Holla kirke Holla Kirke, Interiørdetaljer (1) Kirkegården nedenfor Holla Kirke, foto Jacob Knudsen. Holla Kirke, Interiørdetaljer (2) Holla Kirke i 1960.Foto: Arvid Høgvoll Holla Kirke vinterbilde 1970.Foto Finn Reistad Holla Kirke -nytt kobber på tårnet, ca 1920. Holla Kirke 17 Mai 1942 a. Holla Kirke 17 Mai 1942 b. Holla Kirke 17 Mai 1942 c Holla Kirke 17 Mai 1942 d Anton Valle Holla Kirke med sokneprest Julius Riddervold (til venstre) og kappelan Nils Kjær. Ca 1895. Fra oppussingen Holla Kirke, mot orgelgalleri før oppussing. Holla Kirke - kirkebakken 1952 Holla Kirke - utsikt mot Øra 1963 Holla Kirke - mot Gleden Holla Kirke - mot "Hått" Holla Kirke - sydsiden 2000 Holla Kirke - nedenfra 2000. Chris på orgelkrakken i Holla Kirke Holla Kirke 1. juledag 1998 Holla Kirke ca 1895 Holla Kirke ca 1910 Holla Kirke en vinterdag Holla Kirke gjort klar til påskevandring - 1999 Holla Kirke mot vest, inngangspartiet Holla Kirke, Alterparti, jul, -  før oppussing Holla Kirke, interiør, ca 1895 Holla Kirke, orgelgalleri med piper Holla Kirke, sydsiden - utsikt mot Norsjø Høsttakkefest - Holla kirke Holla Kirke, Interiørdetaljer (1) Kirkegården nedenfor Holla Kirke, foto Jacob Knudsen. Holla Kirke, Interiørdetaljer (2) Holla Kirke i 1960.Foto: Arvid Høgvoll Holla Kirke vinterbilde 1970.Foto Finn Reistad Holla Kirke -nytt kobber på tårnet, ca 1920. Holla Kirke 17 Mai 1942 a. Holla Kirke 17 Mai 1942 b Holla Kirke 17 Mai 1942 c Holla Kirke 17 Mai 1942 d Anton Valle Holla Kirke med sokneprest Julius Riddervold (til venstre) og kappelan Nils Kjær. Ca 1895. Fra oppussingen Holla Kirke, mot orgelgalleri før oppussing. Holla Kirke - kirkebakken 1952 Holla Kirke - utsikt mot Øra 1963 Holla Kirke - mot Gleden Holla Kirke - sydsiden 2000 Holla Kirke - nedenfra 2000. Chris på orgelkrakken i Holla Kirke Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker Ulefoss med Holla Kirke ca 1875. Ulefoss med Holla Kirke ca 1875. Hengeasken nedenfor Holla Kirke 17.  Mai 1999. Hengeasken nedenfor Holla Kirke 17 Mai 1999. Holla Kirke interiør 1983. Holla Kirke interiør 1983. Holla Kirke - Fra Hollaboka Holla Church History of the "new" Holla church. Pictures from HOLLA Nye stolaer til Holla kirke, Eivind prest og Ragnhild Mork. Pyntet til høsttakkefest, 2002    -    Thanksgiving in Holla church 2002. (1) Symbolbruk i Holla kirke - Symbolism in Holla church. (2) Symbolbruk i Holla kirke - Symbolism in Holla church. (2) Pyntet til høsttakkefest, 2002    -    Thanksgiving in Holla church 2002. (2) Symbolbruk i Holla kirke - Symbolism in Holla church. (1) Symbolbruk i Holla kirke - Symbolism in Holla church. (1) Holla - Ulefoss 1963 Holla - Ulefoss 1963