Ansatte i Menigheten :

E-post-adresse til prestekontoret:
prestholla@nome.kommune.no


Sekretær: Mona Halsvik
Telefon: 35 94 62 62.  

Trosopplæringsleder : Simen Rasmussen


Sogneprest:
Axel Jørgen Bugge
Kontor i Nome rådhus, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
Telefon: 35 94 62 61. Telefaks: 35 94 62 63.
Kontortid: tirs-ons-fredag 0900 - 1100.


Organist:
Bruno Hageman
Kontor v/ Holla kirke.
Telefon: 948 55 033.


Kirketjenere:  telefon 35 94 44 33.
Hellek Sannes, tlf. 90566341.
Knut A. Stoa, tlf. 99 24 85 31.

Klokker Liv Mari Bjerva Bøstein
             tlf. privat 35946260/ mob. 452 78 256
Mail : boestein@hotmail.com
 Webmaster