Menighetsråd
for
Helgen og Holla
valgt 2009


    Leder : Bjørn Sturød


Hanne Noerbygaard Bjerva      Nestl.: Hanne Nørbygård Bjerva


  Sekretær: Berit Lia
       Helge Skippervold

        Anne Dorthé Sannes

      Aslak Teigen
      Thora Betten

    Mari Røland Halvorsenvara :  

    Solveig Seljeflot

    Olaug Aspheim Teigen

    Marit Bjerkelund

     Tor Kristian Flaa


   Kasserer : Roald Bøstein


Medlemmer til Fellesrådet :

                   Thora Betten
                    Aslak Teigen


Webmaster