Click on page icon to navigate   Menighetsråd Internettadresser Ansatte Master of Music  ¤  Christopher John Denton  ¤ Fen Kirke St. Michael Nome Kirkelige Fellesråd Let selv - tips og råd. Kirkeverge Audun Østtveit Holla menighet Holla menighet Holla Parish LUNDE PRESTEGJELD Internettadresser Let selv! Menigheter og kirker Fen Church Kirkelige handlinger Dåp Gravferd Vigsel Konfirmasjon Gudstjeneste Arcitect Holtermann's drawings / tegninger. Arcitect Holtermann's drawings / tegninger - 1. Arcitect Holtermann's drawings / tegninger 2. Gudstjenester hagefest avskjedsfest arkiv Holla Menighet bibelgrupper fellesskapssamlinger milk-tur til lLifjell Holla Albun tekster tekster Menighetsbladet bilder avskjed Miriams bilder Bjørns bilder ung i menigheten MILK konfirmantweek-end på Oksøya vision kirkelørdag og presentasjon kirkeovernatting gudstjenesteverksted gudstjenesteverksted diakonibasar MILK-opplegg høsten 2007 KONFIRMANT-OPPLEGG HØSTEN 2007 familiegudstjeneste 4.11 foajékonsert 3.11 minnegudstjeneste 7.nov KOR Møtepunktet fellesskapssamlinger LØRDAGSKLUBB skyting lysmesse stille dag familiemesse 20. jan konf.week-end Trov konf 1302 årsmelding 2007 KIRKEMØTETS VEDTAK OM MILJØANSVARET liste over konfirmnter lagrete elementer NY VIKAR innsettelse av a bugge gudstjeneste på høyden tekster fam.gudstj Romnes KONF 08 avskjed Kjetil avskjed Chris oksøya sept 08 avskjedsg chris og espen misjonsprosjekt årsm tekster Created from: Holla Menighet tekster foajékonsert 3.11 foajékonsert 3.11 blank side konfirmantinnskriving konfirmantbrosjyre familiespeiding KONFIRMANTER vaktliste vision formiddagstreff Fredheim høst 2009 4-årsklubb vaktliste vision