Forrige side/Previous page   forrige      neste   Neste side/Next  page   
1920
6
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand,   /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Født
/
Born
Med-bragte penger
/
 Cash
Reisemål
/
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
 Date of departure
Pris eller betalt /
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Knut Gunders. Graver  ugift   jordbr.arb.
(Knut Gunnarsen Graver 32)
17.09.1888
1500
Canada
Sterling
28.02.1920
805,85
bedre fortj.
utv. av Horten K.
Halvor Mathiass.  ugift   jordbr.arb.
24.02.1885
3500
Canada
via Bergen og England
24.03.1920
638
Skr. fra Holla lensm. Pas fra S.fri
Nils Olai Nils.   ugift   jordbr.arb.
08.04.1891
300
New York
Stvr.fj.
24.04.1920
475
bedre fortj.
utv. av Vestfold K.
Hans Thorstens. Holte  gift   gårdbr.
20.10.1873
2500
New York
Stvr.fj.
17.07.1920
475
b. f.  - Pas fra Telemark pkm.
Axel Johan Anders. Tinholt  ugift   fabr.arb.
09.10.1890
1200
New York
Stvr.fj.
28.08.1920
475
bedre fortj.
utv.
utv. av Vestfold
Martha Lunde  ugift   tj.pike
21.01.1882
350
Wish.
Bergensfj.
18.09.1920
650,76
bedre fortj.