Forrige side/Previous page   forrige      neste   Neste side/Next  page   
1910
14
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand,   /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Født
/
Born
Med-bragte penger
/
 Cash
Reisemål
/
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
 Date of departure
Pris eller betalt /
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Ole Antons. Fæhn   ugift  kontorist
01.08.1890
New York
Oslo
02.04.1910
145
tj. bedre
Anna Karette Karls.   ugift  hjemme
08.04.1892
Iova
Oscar II
20.05.1910
tj. p.
Ole Jens. Kvendokken   ugift  gårdsarb.
(Ole Jensen Kvennodden 19)
02.03.1891
Iova
Aaro
25.05.1910
244
tj. p.
Johannes Jens. Kvendokken   ugift  gårdsarb.
(Johannes Jensen Kvennodden 17)
12.08.1893
244
tj. p.
Sigrund Kittels.  ugift   syerske
(Sigrund Elveseter 22)
27.11.1888
40
Illinois
Tasso
17.09.1910
218
paa besøk
Kittil Edvards. (Knuds.)  ugift   arb.
25.06.1885
100
218
paa besøk /
Fripas
Frants August  Haakons.  gift   arb.
(Frants August  Håkonsen 33)
20.10.1877
100
218
paa besøk / utv.till.
Kristian Jens. Herregården   ugift   kjørekarl
(Kristian  Jensen Herregården 21)
07.11.1889
180
218
til sin broder / R.
Mildrid Katrine Hans. Brekke     barn
10.12.1901
Canada
Salmo
15.10.1910
John Johnsen, Verket 25

Halvor Andreas Kristensen, Sagbruket 17

Gina Halvorsdatter 19

Karen Kirstine Rasmusdtr. Moen 22

Aksel Neegård 21