Forrige side/Previous page   forrige      neste   Neste side/Next  page   

1900
8
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Andreas Grønvold   Enkemann
   Fabrikarbeider  50 år  (Amerikaner.)
Boston, Massachusett
  Montebello
23.02.1900
Olaf Grønvold   Ugift    Handelsbetjent   21 år
Ole H. Flom   Snedker  f. 1871
New York
Angelo
02.03.1900
 prp.
Peder Svenningsen Solberg (Helgen) ugift  
Arbeider  21 år
New York
Angelo
22.06.1900
P.pd.
Jørgine Olsen Kaasene   Gift   42 år
Wisconsin
Angelo
31.08.1900
P.pd.
Aasta Helliksen   Ugift  24 år  Præsteattest.
Wisconsin
Eldorado
23.11.1900
P.pd.
Hans og                                          (Hans reist antagelig ikke: han døde i Holla 10.04.1906!)
Lars Sandbakken (brødre )

Ola Gundersen