Forrige side/Previous page   forrige      neste   Neste side/Next  page   


1930
2
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand,   /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Født
/
Born
Reisemål
/
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
 Date of departure
Pris eller betalt /
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Jørgen Olsen Helstad     ug     smed
23081898
Canada
Stvr.fj.
15.04.1930
532,75
utv. av Vestf. b.f.
Karl J. Juliussen