Forrige side/Previous page   forrige      neste   Neste side/Next  page   

1889
7
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Hans Kjøstolsen    Arbeider  15 år
New York
Angelo
25.01.1889
P.pd
Nils Klovdahl    Arbeider  18 år
New York
Angelo
28.06.1889
P.pd
Ingeborg Jensen     Enke   69 år.
Pukwana. Dakota
SS Germania - Rollo
(White  Star Line)
05.07.1889
225,-
Bent Thomassen    Enkemann    Former  55
(Bent Thomassen, Verket 58)
New York
P.pd
Maria Reiersen     Enke   54 år.
P.pd
Sten Østensen Hølen 35

Torgrim Torgrimsen Solberg 22