Forrige side/Previous page   forrige      neste   Neste side/Next  page   

1929
6
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand,   /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Født
/
Born
Reisemål
/
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
 Date of departure
Pris eller betalt /
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Karrette Skare     gift     (fabr.arb.)
Olaf Sten Skare     barn
Eilev Anton Skare     barn
Anne Marie Skare     barn
28111891
26011923
28101924
19031926
Canada
Brant County
10071929
200
til sin mand
Hans Helliksen Vala     ugift     jordbr.arb
24081907
New York
Stvr.fj.
30081929
469
utv. av Vestf. b.f.
Karl Jensen Kvernrudokken     ug     jordbr.arb.
02041897
New York
via Bergen og Englan
05101929
462
fri verneplikt b.f.