Siden er under utarbeidelse og nye data legges til kontinuerlig!
Det vil alltid forekomme feil og mangler på denne siden, så venligst send meg rettelser og tillegg!
Har du informasjon om noen av utvandrerne på listen, så vil jeg svært gjerne at du sender meg den! Informasjon jeg får legger jeg gjerne ut på nettet.
This page is under construction and will be updated continually!
While work progresses I ask you to bear with me and please notify me of any errors or omissions, by sending me corrections.
If you have any information about the emigrants, for instance by being a descendant, please mail me, and I will, with your permition, put it on the site.  

Du kan søke på navn osv. på siden ved å klikke på "rediger" og "Søk (på denne siden)" - eller "Finn på denne siden" og "Søk etter" i nettleseren din!
Alle navn i SVART er hentet fra Holla I (avskrevet fra "utflyttede" i kirkebøkene.
Navn i BLÅTT er skrevet av fra politiets protokoller over emigranter over Oslo havn.
Fra andre kilder: RØDT.

You can search for names etc. on this page by clicking on "Edit" and "Search on this Page" or "Find in Page" and "search for" in your browser!
All names etc. in BLACK are taken from the Church-records (Copied from Holla I).
Names in BLUE are taken from the police records of emigrants from the port of Oslo(/Christiania).
From other sources: in RED.

Før/before  1818
John Jensen Graver

År / Year ?
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand,   /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Født
/
Born
Reisemål
/
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
 Date of departure
Pris eller betalt /
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Peder Olsen (Hølene-Kragefet)
02.11.1836
USA
Ca. 1875-80
Ole Olsen (Kragefet)
06.05.1844
USA
Ca. 1875-85
Jørgen Olsen (Kragefet)
03.10.1851
USA
?1874

1842
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
1842
Ole Anundsen Lunde
og Hustrue: Kari Halvorsdatter (f. Hvale)
Deres Børn:
Anne
Berthe
Andrea
Karen Johanne
Anund
18.08.1800
19.11.1800
.
18.10.1826
30.04.1830
08.04.1835
10.04.1838
03.02.1841
18.05.1842
Heart Prairie 1842
1850: Holden Mt. Morris, Waushara, WI
Anders Gunnarsen Heisholt
med kone og børn.
(Anders Gundersen og Elisabeth Thygesdtr. og barna: Gunder, Trine, Maren Kirstine, Ann Marie, Thyge og Johannes.
  +Anders' bror: Johannes Gundersen)
6. 05. 1842
Spring 1842
Halvor Pedersen Romnes
Hustru Gunild Kistine (f. på Østgården i Solum)
Barn:
Karen Maria
Gunder
Peter Severin (f. på Skjelbred i Solum)
Gunnild Marie (f. på Skjelbred i Solum)
27.01.1803
Jan 1804
.
03.03.1839
19.01.1842
Abt. 1845
04.07.1848
All emigrated from Solum


1843
Fra / from Holden
Navn / Name
Alder / Age
Reisettest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Mai 1843
Harald Olsen Brænne
11.06.1817
29. 03.1843
Sugar Creek
09.05.1843
John Olsen WaIe
Anne Torine Olsdatter WaIe
12.05.1818
08.05.1816
05.05.1843
Sugar Creek
Niels Christensen Opsahl
02.11.1820
Heart Prairie - 1845
Mai 1843
Sondre Sondresen Ytterboe
med Svigerforeldre og Børn,
og deres Barn:
Inger Kristine
.
.
.
11.03.1843
Fam. Indflyttede 1844 - Nr 13 til 20
( 7 i alt/ all together )
Vaar 1843
Halvor Pedersen Romnes
04.04.1823
08.05.1843
Emigrating from Solum.
Hans Anundsen Milebund
Kone: Kari Kittilsdatter (f. Lunde)
Søn: Anund
Datter: Anne Maria
31.03.1803
22.11.1812
30.10.1835
26.12.1840
15. Mai 1843
Heart Prairie
Mai 1843
Anne Arnesdatter Tinholt
13.10.18181844
De fleste av emigrantene i 1844 reiste til U.S.A. med «Salvator». Kaptein: Johan Gasman.
Most of the emigrants in 1844 sailed with «Salvator» under Captain Johan Gasman.
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
22.04.1844
Hans Thomassen Hvalen
Hustrue: Maria Johnsdatter Kaalstad
Thomas Hansen
Karen Kirstine Hansdatter
Anne Hansdatter
18.01.1798
14.09.1799
05.10.1828
28.04.1832
11.05.1836
22.04.1844
Heart Prairie
Grbr.: Gunder Jørgensen Heisholt
Hans Hustrue: Kari Jonsdatter (f. Kålstad.)
Maria Gundersdatter
John Gundersen
Kari Gundersdatter
Hans Gundersen
55 Aar
53 Aar
19.04.1823
12.11.1825
14.11.1830
06.05.1835
Gaardbr.: Johannes Andersen Nyehuus  
og Hustrue: Kari Gundersdatter  
Deres Barn: Anders
33 Aar
29 Aar
17.10.1842
Johannes Larsen Skottet
29.07.1817
Kjøstol Gundersen Næsset
hans Kone: Maria Halvorsdatter (f. Fæhn)
Deres 3 Børn:
Gunder Kjøstolsen
Halvor Kjøstolsen
Ole Kjøstolsen
36 Aar
30 Aar
.
09.10.1836
16.01.1840
04.05.1842
Sugar Creek,
til/to Norway T.sh,
Goodhue Co. 1850
Halvor Halvorsen Fæhn
29.12.1823
Torsten Olsen Hougen
og Kone: Aaste Karine Halvorsdatter
33 Aar
25 Aar
Heart Prairie
Husmand: Anders Jensen Skibsnæss (f. Eik)
og Hustrue: Aaste Bjørnsdatter (f.Killingkåvan)
Deres 5 børn:
Jens, fød i Eeg den
Halvor, fød i Skibsnæss den
Hans,  f. samme Sted
Ole,  f. samme Sted
Inger,  f. samme Sted
26.08.1804
Nov 1808
.
15.04.1832
01.07.1834
03.04.1836
23.02.1838
22.04.1843
Heart Prairie,
senere/later:
Stoughton, WI
Ole Hansen Kaasen
04.01.1822
April
Mari Bjørnsdatter Skibsnæss
02.08.1821
Ole Johnsen WaIe
Hustrue: Anne Andersdatter (f. Brenne)
Deres 3 Børn:
Anders Olsen
Andrea Olsdatter
Anne Ch. Olsdatter
60 Aar
58 Aar
.
15.12.1822
03.11.1820
15.12.1822
23.04.1844
Sugar Creek
Hans Arvesen WaIe
og Hustrue: Aaste Isaksdatter
Deres 2 Børn:  
Arve Hansen
Isak Hansen
32 Aar
30 Aar
.
28.05.1841
19.02.1843
Heart Prairie
Nils Jacobsen Kåsa
23
Til/to Port Washington, WI
April 1844
Niels Tolfsen Qværnodden
og Hustrue: Maria Olsdatter (f. VaIe)
Deres 4 Børn:
Tolff Nielsen
Inger Nielsdatter
Ole Nielsen
Nils Nielsen
31 Aar
32 Aar
.
13.03.1836
27.01.1838
24.03.1840
03.11.1842
23.04.1844
Sugar Creek 1844,
senere til/later to:
Norway T.sh.
Goodhue Co. MN.
Anne Hansdatter, fød paa Bjærven
24.12.1820
Augustinus Jensen Graver
09.03.1821
John Christensen Opsahl
29.06.1824
Heart Prairie
Gunder Halvorsen Lunde
26.11.1824
Heart Prairie
Ole Olsen Huset
og Hustrue: Kirsten Maria Christensdatter
(f. Stenstadvalen)
Deres Børn: Ole Olsen
15.07.1820
08.05.1825
.
27.11.1842
Heart Prairie,
senere/later:
Koshkonong
(Han ble medlem av Minn. Legislature)
Halvor Olsen Huset
03.02.1824
Heart Prairie
Lisbeth Olsdatter Huset
10.09.1786
Marie Gurine Thomasdatter Rugaas
18.07.1824
Waar 1842
!
Jens Hansen Dammen          fød paa Wærket
23
13.05.1844
Herre und. Porsgrund
Aar 1840
!
Johannes Jonsen, Sagbruket
k. Inger Tronsdatter
Børn:
Inger
Jon
42
53
.
18
13
13.05.1844
Laurvig
Mai 1844
Østen Johnsen Opsahl
og Hustrue: Kari Jørgensdatter
Deres Børn: Anne Kirstine
27 Aar
26 Aar
28.04.1844
15.05.1844
1844
Ole Kittilsen
Sugar Creek


 1845
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Vaar 1845
Ole Olsen Opsahl, fød i Saude
Hans Hustrue:  Kirsti Gulliksdatter
Hendes Børn av 1. ekteskap med Arve
Halvorsen Wale:
Halvor, fød paa Wale
Gullik, fød paa Omtvedt
Begges Børn:
Berthe Karine
26¼ Aar
39 Aar
.
.
14.01.1829
29.05.1833
-
07.04.1845
07.05.1845
Var ikke soldat
Halvor Andersen Lunde
Hans Hustrue: Anne Gundersdatter
Deres Søn: Andreas, fød paa Lunde
53½ Aar
63½ Aar
25.07.1827
(Reiste med 6 barn/left  with 6 children!  Ifølge/According to  G. T. Flom: "Norwegian Immigration" 1909, side/page 290.)
Heart Prairie
Thyge Henriksen Løkken (v. Klovdal)
Hans Hustrue: Anne Olsdatter
Deres Børn:
Hans
Maren
Ole
Peder
31.01.1806
06.02.1807
.
31.01.1831
25.10.1833
25.08.1838
06.06.1842
16.05.1845
Anders Johsen Bjørndokken
31.08.1821
24.05.1845
Kirsten Andersdatter Solbærg
12.06.1814
26.05.18451846
Fra / from Holden
Navn / Name
Alder / Age
Reisettest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Mai 1846
Karen Andrea Andersdatter Kjøsvig
29.09.1822
29.04.1846
Petter Halvorsen Waløen
Hans Hustrue: Kirsti Gundersdatter
04.01.1808
08.02.1804
Bonnet Prairie 1846
Hans Jørgensen Kjøsvig
Hans Hustrue: Kari Gundersdatter
Deres Børn:
Aaste Kirstine
Jørgen
Maren Karine
09.08.1815
03.09.1814
.
02.05.1840
03.08.1842
10.05.1844
Bonnet Prairie 1847,
Ortego Township,
Colombia County.
Ole Knudsen Haatvedt
15.12.1825
30.04.1846
John Hansen Grønnesteen
Døpt 1777
04.05.1846
Hans Jonsen Grønnesteen
Hans Hustrue: Karen Kirstine Jensdatter
Deres Børn:
John
Anne Maria
26.05.1819
19.09.1816
.
04.12.1842
03.09.1845
!
John Johnsen Bjørndokken
Hans Hustrue: Asberg Maria Johnsdatter
(f. Grønnesteen)
Deres Børn:
Ingeborg Maria Johnsdatter
28.07.1818
23.09.1816
-
-
23.04.1845
Ole Olsen Huset
Hans Hustrue: Anne Halvorsdatter
(f. Jøntvet)
Deres Børn:
Maren Kirstine
Gunder
Hans
Anders
Asloug Maria
Karen Maria
11.05.1790
14.09.1798
.
.
24.04.1827
09.04.1830
28.12.1832
09.10.1835
04.10.1838
05.09.1842
Jon Arvesen Hvalen († høsten/fall - 46)
Hans Hustrue Kirsti Isaksdatter
Deres Børn:
Arve
Isak
Anders
Maren Kirstine
19.08.1798
09.11.1803
.
02.09.1829
16.04.1835
25.04.1839
04.07.1842
05.05.1846
Heart Prairie
Johannes Hansen Grønnesteen
Hans Hustrue: Maria Arvesdatter
Deres Børn:
Hans
Arve
Marie
Anne
Peder
11.09.1798
19.10.1806
.
21.03.1831
02.08.1833
09.11.1836
30.04.1840
05.07.1844
Heart Prairie
John Olsen Jakobskaas, fød paa Namløs
Hans Hustrue: Gunnild Andersdatter
Deres Børn:
Anne Maria
Ole
Maria
25.09.1812
08.02.1816
.
17.01.1836
23.12.1838
20.07.1844
Til/to Port Washington,
Ouzooke Co., WI
Gullik Torgrimsen Lunde
Hans Hustrue: Gunhild Arnesdatter
Deres Børn: Gunnild Kirstine
06.02.1824
04.12.1823
20.07.1845
Nils Arnesen Lunde
Hans Hustrue: Kirsti Torgrimsdatter
04.05.1822
06.02.1824
Gunder Christensen Opsal
(Tok navnet/called himself Gunder Kinney)
10.11.1826
Heart Prairie - 1846.
I/In 1846 til/to Colfax, WI
Gravlagt der/burried there.
Anund Jørgensen Gjedeboen
22.11.1822
07.05.1846
Anders Gundersen Bjerven  fød i Gjeddeboen
Hans Hustrue:  Anne Christensdatter

a)Hennes Børn av første Ægdeskap med Nils
Jacob Jensen Bjerven:
    Anne
    Berthe Maria
    Mari
    Karen
    Jens
b)Deres sammenanhade Børn
    Gunder
    Christen
    Niels
03.01.1812
18.08.1808
.
.
.
11.06.1827
25.12.1828
06.01.1831
03.01.1833
13.03.1835
.
04.05.1839
11.10.1841
24.03.1846
fød i Gjedeboen
fød i Vassdalen
Heart Prairie


1847
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
14.04.1847
Konen: Berthe Nielsdatter Heisholt
13.03.1820
09.04.1847
Niels Nielsen Heisholt
Hans Hustrue: Anne Arvesdatter
14.03.1823
14.08.1821
Ungkarl: Ole Olsen Bjørndalen
11.02.1826
13.04.1847
Anders Olsen Bjørndalen
Hans Hustrue: Karen Svendsdatter
Deres Børn:  
Anne
Ole
Svend
Inger Maria
04.02.1813
06.07.1817
.
12.03.1838
04.10.1840
10.01.1844
Januar 1847
21.04.18471849
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
19.04.1849
Clemmet Tolfsen Qværnodden,
13.07.1832
19.02.1849
crfm. 1847
comunicierede f. G. 29.10.1848
20.04.1849
Enken Svanoug Olsdatter Killingkoven pr
Solberg
66 Aar
20.04.1849
Hendes Mand død 15. Dec. 1844.
Til Amerika Hendes 2 Døtre ere henflyttede
08.05.1849
Husmand: Lars Jacob Christensen Hansekaas pr Lunde, Eie f.
og Konen: Kirsti Augustiniusdatter
Deres Datter: Ingeborg Kirstine Larsdtr.
og Sønnen: Thyge Christian Larsen,  
-
49 Aar
56 Aar
18 Aar
06.12.1828
08.05.1849
-
-
-
Conf. 1846
Conf. 1844
Samtlige til Visconnsin i Amerika Hvor Endeel af Familien Allerede ere bosat.
21.05.1849
Pige Birgith Herbransdatter Sannæss
03.02.1824
21.05.1849
Conf. i Bøe 1838.
25.05.1849
Karen Dorthea Tolfsdatter Qværnodden
24 Aar
25.05.1849
Conf. 1839.
09.07.1849
Ungk. Husmnd.: Andreas Andersen
Tvedthegna
22.09.1826
09.06.1849
Conf. 1842. 1850
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
19.02.1850
Ungk. Even Steensen Munken
11.06.1828
19.02.1850
!
Nils Olsen Fosse
k. Aslaug Maria Halvorsdtr.
23
21
(Til Kaasa under Funnemark.
Lunde Annex under Bøe)
1850
Ungk. Ole Halvorsen Pladsen
02.03.1828
24.04.1850
Født i Melum
15.05.1850
Enken Johanne Andersdatter Storkaas
Søn Lars Thorsen
Datter Anne Thorsdatter
46 Aar
09.03.1832
16.03.1844
15.05.1850
Far/father 04.11.1848:
  Thor Pedersen.
17.05.1850
Ungk. Rasmus Andersen Værket
27.10.1826
17.05.1850
Far/father: Anders Thronsen
Conf.: 1842
Ungk. Ole Hansen Romnæss
29.09.1815
Far/father: Hans Kristensen
Conf.: 1838
Former Hans Gjertsen Werket
og kone   viet/married 1840
Asloug Maria Andersdatter
med følgende Børn:
Maren Hansdatter
Gjert Hansen
Anders  Hansen
Ragnhild Kirstine Hansdatter
Konas søster:
Marie Andersdatter Søwe
34 Aar
.
29 Aar
.
10.07.1842
21.02.1845
04.12.1847
29.03.1850
.
26 Aar
.
.
.
.
Døpt/bapt.: 24.08.1842
Døpt/bapt.: 23.03.1845
Døpt/bapt.: 25.12.1847
Døpt/bapt.: 14.04.1850
.
Conf.: 1838
Former Anders Gjertsen Werket
og Kone: Marthe Svendsdatter
og Deres Børn:
Johannes Andersen
Svend Andersen
Ragnhild Andersdatter
29 Aar
29 Aar
.
04.01.1844
27.09.1846
16.08.1849
-
viet/married 1842
17.09.1850
!
Ungk. Nils  Olsen Brenne
28.09.1828
17.09.1850
Conf.: 1843


1851
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
April 1851
Gaardmann Jørgen Johannesen Heisholt
og Hustru Guri Olsdatter
og Søn: Johannes Jørgensen
27 aar
25 aar
14.10.1849
08.03.1851
!
Ungk. Ole Johannesen Heisholt
og Broder
Gunder Johannesen Heisholt
22.02.1833
.
21.09.1835
Mai 1851
!
Ungk. Steen Andersen Wibetoe
26.09.1825
Mai 1851
Conf. 1840
Enke Anne Jonhsdatter Heisholt 57
13.09.1794
Sagbrugsarbeider Anders Andersen  
k. Maria Jørgensdatter
Deres Søn:  Jørgen Andreas
31 aar
40 aar
03.01.1850
07.05.1851
Conf. 1838
Conf. 1827
.
Ungk. Hans Hansen Wipetoe
04.09.1820
08.05.1851
Far/father: Hans Anundsen
Conf.: 1840
!
Ungk. Claus Halvorsen Susaas
13.02.1825
Far/father: Halvor Halvorsen
Conf.: 1840
Gaardmann Johannes Johannesen Heisholt senior
og Kone Kjersti Jørgensdatter 57
22.11.1788
05.10.1794
09.05.1851
Juni 1851
Pige Kirsti Jensdatter Graver
og Broderen
Ole Jensen Graver
18 aar
.
14.07.1830
11.06.1851
Conf. 1848
.
.
Arne Nilsen Borstad
og kone Gunild Olsdatter
samt Børn:
Ole Arnesen
Anne Marie  og
Anne Susanne  .
55 aar
49 aar
.
31.12.1825
21 aar
18 aar
13.06.1851
Peder Kjøstolsen Haatvedt
og kone Anne Steensdatter f. Tufte
Deres Børn:
Kjølstol Pedersen
Maria
Kirsti
Steen
Christen
37 aar
30 aar
.
14.11.1841
12.09.1843
28.12.1845
06.01.1848
01.01.1850
Viet/married 10.09.1841

Til/to Heart Prairie
Anne Andersdatter Wibetoe (som tjener/as maid)
21½ aar
Fulgte med Peder K. Haatvedt til Amerika.
Osm. conf. i Holla 13.06.1851
Tjenestegutten Osmund Østensen (fra Hvidesøe)
08.08.1833
Kristen Jørgensen Tvedt
og kone Kari Steensdatter ( f. Tufte)
Deres Børn:
Anne
Kirsti
Nov. 1816
Juli 1825
.
14.12.1846
27.05.1849
14.06.1851
Heart Prairie
Nils Larsen Evjen 22
26.03.1829
Født på/born on Berget.  
Conf.  1845
Halvor Andersen Vipeto 18
25.04.1833
Conf.  1848
Anders Steensen Vibetoe (født på/born on Tufte)
og kone Aslaug Maria Halvorsdatter f. Fen
Børn:
Anders 16,
Kirsti 13 og
Tollev 10 år .

samt Tjenestepike Ingeborg Kirstine Jonsdatter
45 aar
45 aar
.
19.10.1835
10.04.1838
15.02.1841

27 aar
16.06.1851
.
Viet/married 11.08.1825
.
Conf.  13.06.1841
.
.

Conf.  1840
Kristoffer Steensen Haatvedt (f. på/b. on Tufte)
og kone Anne Knutdatter f. Haatvedt
Deres Børn:
Steen Andreas
Kirsti
Knud
Margrethe
Jens
Anne Martea
Nils
Andreas

Enken Margrethe Steensdatter 63
Pike Kari Knutdatter Fen
1807
1811
.
20.11.1831
31.05.1834
19.11.1836
15.08.1839
30.12.1843
14.05.1846
18.07.1848
17.03.1851

15.08.1788
21 aar
Til/to Heart Prairie
Viet/married 01.06.1829
.
F. på/B. on Bjerven. Conf.  1846
Conf.  1849
F. på/B. on Bjerven. Conf.  1851
.
F. på/B. on Haatvedt
.
F. på/B. on Haatvedt
.

.
Conf.  1846
Kirsti Andersdatter Tvedt  
24 aar
14.06.1851
Conf.  1843
Gaardmann Gunder Halvorsen Vala 45,
og hustru Kirsti Hansdatter (Tufte) 43,
og Børn:
Halvor Gundersen
Hans Gundersen
Ingeborg Kistine Gundersdatter 17 Aar,
Karen Marie 14,
Arve 11,
Anne 9 og
Gunder 6 år .
02.06.1806 05.12.1808
.
15.10.1830
05.10.1832
21.01.1835
04.06.1837
31.07.1840
02.08.1842
03.11.1845
18.06.1851
Viet/married 03.09.1831
Heart Prairie, senere til/later to Vermillion SD.
.
Conf.  1848
.
De reiste med skipet "Vesta" fra Langesund.
They trveled from Langesund to New York with the ship "Vesta".
Gaardbr. Enkemann Arve Gundersen Vale 63
10.10.1788
Heart Prairie ( † 1851)
Hjulmager Jørgen Andersen Roa 38
og kone Anne Marie Kristensdatter
samt Børn:
Anne Helene Halvorsdatter
Karen Andrea Jørgensdatter
Anne Kirstine
Anders Jørgensen
08.06.1813
30 aar
.
11.05.1840
17.05.1842
15.05.1844
11.02.1849
20.06.1851
Ungk. Kristen Jørgensen Gjeddeboen 18
05.03.1833
24.06.1851
Conf.: 1848
Far/father: Jørgen Gundersen
1851
Maria Fredriksdatter Tveit med ektem./with spouce: Olav Evensen Folkestad.
16.12.1826
18.02.1827
Reiste fra Bø i Telem. med hans foreldre og søsken/Left from Bø with his parents and sieblings.


1852
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Vaaren 1852
Peder Halvorsen Romnæs
Gunild Kistine Isachsdatter (f. Østgaarden i Solum)
Barn:
Karen Maria Pedersdatter Romnes
Peter Severin Scjilbred
Gunhild Marie Pedersdatter Schilbred
27.01.1803
f. 1804
.
.
03.03.1839
f. ca. 1845
04.06.1848
Peder and Gunhild married in Solum 03.08.1822.

The family moving from Romnes in Holla to Skjelbred in Solum in the spring 1842, and emigrating from there.
14.05.1852
Ægtefolkene Jørgen Jørgensen Namlaus
og Gunild Kirstine Halvorsdatter
09.11.1826
23 aar
14.05.1852
19.05.1852
Gaardmand Jørgen Andreas Nilsen Vipeto
og kone Karen Kirstine  Hansdatter
Deres Børn:
Nils Jørgensen
Kirsti Jørgensdatter
Halvor Jørgensen
Kirsten Andrea
Anne
Ingeborg Kirstine
15.01.1804
03.01.1813
.
13.11.1832
27.09.1835
03.06.1838
25.11.1843
11.12.1848
29.09.1851
19.05.1852
.
Til/to Heart Prairie
.
Conf. 1848
Conf. 1850
.
.
.
.
Pigen Karen Johannesdatter Heisholt
og søsteren Ingeborg Johannesdatter Heisholt
11.03.1826
03.04.1829
Conf. 1841
Conf. 1845
21.05.1852
Ungkarl Anders Jonsen Nyhuus 19
10.03.1843
21.05.1852
Conf. 1848
......Hans Andersen, Verket 34
og kone Inger Pedersdatter 34
Deres Børn:
Anders Hansen
Peder Hansen
Anne Hansdatter
29.03.1817
23.12.1817
.
09.03.1846
05.01.1849
31.10.1851
Ægtefolkene Peder Gundersen  Fæn
og Taran Knudsdatter
Børn:
Mari Pedersdatter
Magrete Pedersdatter
Asloug Marie Pedersdatter
Gunder Pedersen
Anne Pedersdatter
40
34
.
16.06.1840
07.11.1842
17.03.1845
09.08.1847
20.10.1850
Til/to Mt. Morris, Waushara, WI
.
.
Døpt/bapt.  05.07.1840
Døpt/bapt.  13.11.1842
Døpt/bapt.  06.06.1845
.
.
Ægtefolkene Anders Gundersen Tufte (Fen)
og Maren Jørgensdatter, f. Holla
Børn:
Gunder Andersen
Aaste Andersdatter
19.04.1822
21.04.1821
.
25.06.1848
30.11.1850
Til/to Mt. Morris, Waushara, WI
.
.
Født i/born in Solum.
.
24.05.1852
Ægtefolkene Isak Olsen Namløshaven 42
og Lisbeth Maria Johnsdatter 35
Børn:
Anne Isaksdatter
Gunild Isaksdatter
Kirsten Maria Isaksdatter
Ole Isaksen
03.05.1810
19.11.1817
.
04.05.1839
04.01.1843
31.05.1849
10.04.1851
24.05.1852
Til/to Port Washington,
Ouzooke Co., WI
.
Døpt/bapt.  20.05.1839
Døpt/bapt.  15.01.1843
Døpt/bapt.  10.06.1849
Døpt/bapt.  21.04.1851


1853
Fra / from Holden
Navn / Name
Alder / Age
Reisettest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Mai 1853
Gaardmand Christen Arvesen Namløs
og kone Maria Johannesdatter  f. Heisholt  
Deres Søn: Arve Kristensen
Datter: Maria Kristensdatter
Søn: Johannes Kristensen
Datter: Marthe Kristensdatter
Søn: Nils Kristensen
45 aar
46 aar
23.02.1835
12.05.1837
01.06.1840
04.07.1847
26.12.1851
28.04.1853
.
.
Conf. 1850
Conf. 1852
.
.
.
Husmand John Jacobsen Eishoug  
Deres Børn:
Gunild Kistine
Anne Thorine 10,
Kirsti 7,
Jacobine 3 og
Jacob ¾ år.
Deres slegtning:
40½ aar
38½ aar
.
16 aar
19.05.1843
22.10.1846
14.02.1850
08.08.1852
.
28 aar
09.05.1853
.
Viet/married 10.09.1841
.
Conf. 03.10.1852
Døpt/bapt.  29.06.1843
Døpt/bapt.  08.11.1846
Døpt/bapt.  29.03.1850
Døpt/bapt.  12.07.1852
.
Conf. 1841
Husmand Peder Olsen Eishoug
og Hustru Inger Steensdatter (Wærket)
10.01.1793
06.10.1781
Husmand Smed Nils Evensen Aasland nu Eistrand
kone Elen Marie Pedersdatter Eishoug  
Deres Børn:
Even Nilsen
Ingeborg Nilsdatter
Inger Nilsdatter
Peder Nilsen
41¾ aar
34 aar
.
13.09.1840
15.10.1843
18.06.1847
18.09.1852
Til Quebeck i Amerika.
Viet/married 04.11.1836
.
.
.
Født/born in Drangedal
Født/born in Holden
Husmand Johannes Pedersen Eidshaug
og kone Andrea Gundersdatter
Deres Børn:
Gunder Johannesen
Inger Johanne
Kirsten Maria Johannesdatter
29.05.1821
27 aar
.
23.08.1846
26.11.1848
22.06.1851
.
Viet/married 20.11.1845
.
F./bn in Bøe - Dpt/bpt.04.10.1846
F./bn in Bøe - Dpt/bpt.14.01.1849
F./bn in Holden - Dpt/bpt.10.08.1851
Pige Maria Abrahamsdatter (Kaasa) 27 aar
05.05.1826
12.05.1853
Conf. 1841  -  Niece of Inger Steensdtr.(Wærket/Eishoug) - over.
Kirsti Olsdatter
13.11.1825
14.05.1853
Indflytt fra Bøe. Far: Ole Olsen Nig..?
Juni 1853
Husmand John Andersen Nyhuus
og kone  Kirsti Andersdatter Jøntvedt
Børn:
Hans Johnsen
Johannes Johnsen
Gunder Johnsen
Andreas Johnsen
44½
46¾
.
28.02.1842
10.10.1844
18.03.1849
10.09.1852
18.06.1853
Til Quebeck i Amerika.
Viet/married 01.11.1831
.
Døpt/bapt.  13.03.1842
Døpt/bapt.  27.10.1844
Døpt/bapt.  08.04.1849
Døpt/bapt.  10.10.1852


1854
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
1854
Ungkar Peder Pedersen Ytterbøe junior
og Broderen Halvor Pedersen Ytterbø 36
30.11.1836
28.02.1818
25.02.1854
Conf.: 1851
Conf.: 24.11.1833.
Halvor flyttet ut første gang til Christiansand i 1848. 6 years earlier Halvor had left Holden the first time  and moved to Christiansand.
April 1854
Pige Olava Olsdatter Halvorstaae
20 aar
30.03.1854
Conf.: 1849
Juni 1854
Ungkar Peder Halvorsen Pladsen
22.09.1835
17.05.1854
Conf.: 1850
08.06.1854
Skolelærer  Thor Halversen Kaasa
og kona Mari Gundersdatter
samt deres Barn: Mari Thorsdatter
18.05.1823
29 aar
19.06.1850
29.05.1854
Conf.: 1849
Conf.: 1850.     
Viet/married 1849

1855
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Mai 1855
Ungk. Hans Arvesen Kaasa pr. Kolle
(Brødre/brothers)
Foreldre/parents:
Arve Hansen Teigen og Kari Olsd. Kollekaavan
10.08.1833
14.04.1855
Conf.: 1849
!
Ungk. Ole Arvesen Kaasa pr. Kolle
19.04.1835
16.04.1855
Conf.: 1849
Ungk. Lars Larsen Skotte
08.12.1827
27.04.1855
Conf.: 1844


1856
Fra / from Holden
Navn / Name
Alder
/
Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
25.04.1856
Pige Kari Jakobsdatter Rønningen
(Landsmarka)
26 aar
07.04.1856
Indflyt No. 18 - 1854
April 1856
Ungk. Ole Johnsen Saugbruget
15.02.1831
Conf. 1846
Gaardmand Anders Johnsen Heisholt
og kone Anne Hansdatter
med Børn:
Anne Andersdatter
John Andersen
Hans Andersen
Johannes Andersen
Peder Andersen
Gunder Andersen
59 aar
46 aar
.
18 aar
12.10.1842
29.05.1847
05.03.1849
30.04.1851
28.09.1852
11.04.1856
.
Viet/married 08.02.1838
.
Conf.  02.10.1853
Pigeb. Aaste Karine Sigurdsdatter Kindalen
10aar 4mnd
Døpt/bapt.  08.03.1846
Ungk. Hans Halvorsen Pladsen pr. Helgen
16.04.1825
14.04.1856
Conf. 1839
!
Ungk. John Jørgensen Ytterboe(?)
13.02.1836
Conf. 1850
Ungkarl Ole Stensen Munken 23
27.11.1832
Conf. 1849
NB:  Kom ei til at
reise/Didn't leave
!
Nils Jørgensen Hotvedt (Kålstad)
k. Marthe Steensdatter Tufte
22.08.1805
42 aar
Viet/married 08.09.1836
April 1856
Tjenestedreng Lars Andersen Briskemyr
05.05.1839
Conf. 1854
Pige Margrethe Hansdatter Værstad
22 aar
Conf. 1849
Berte Larsdatter Skotte
35aar 10mnd
15.04.1856
Conf. 1836
Anne Kirstine Larsdatter Skotte  29
29aar 10mnd
Conf. 1838


1857
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Vaaren 1857
Ungkarl Johannes Johannesen Strømodden 17
14.12.1839
23.01.1857
Conf.: 1855
14.04.1857
Ægtefolk Nils Jacobsen Saugbruget 38
og Konen Aaste Vetlesdatter
Børn:
Jacob Nilsen
Gunild Nilsdatter
08.09.1826
28 aar
.
22.10.1854
16.09.1856
08.04.1857
Conf.: 1839
Conf.: 1845.     Viet/married: 1854
Ægtefolkene Tollev Nilsen Holla
og Ingeborg Olsdatter
Deres Børn:
Anne Tollevsdatter
Nils Tollevsen
Ole Tollevsen
Hans Tollevsen
Isak Tollevsen
Karen Kirstine Tollevsdatter
38 aar
36 aar
.
02.06.1846
29.09.1847
25.12.1849
14.04.1852
05.03.1854
02.04.1856
16.04.1857
Viet/married: 02.01.1846


1858
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
10.04.1858
Enkem. Jørgen Gundersen Heisholt
Søn Gunder  Jørgensen
Halvor Jørgensen
Karen Mari Jørgensdatter

Enken Anne Gundersdatter Heisholt 40
med Børn:
Halvor Johannesen
Gunder Johannesen
Gunild Maria Johannesdatter
Even Johannesen

Pigen Berte Karine Johnsdtr. Susås
37½ aar
06.12.1847
22.09.1848
30.03.1851

02.04.1818
-
14.06.1843
26.12.1848
24.04.1851
09.02.1854

22½ aar
10.04.1858
Conf.: 1855
Døpt/bapt.  25.12.1847
Døpt/bapt.  15.10.1848
-

Conf.: 1834
-
-
Døpt/bapt.  14.01.1849
Døpt/bapt.  16.05.1851
Døpt/bapt.  09.04.1854

Conf.: 1851
20.04.1858
Hans Andreas Olsen 22
22.01.1836
07.04.1858
Conf.: 1855


1859
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
20.04.1859
Anders Halvorsen Glaholt
Berte Karine Tovsdatter  hans kone
27 aar
22 aar
24.03.1859
Innflytt 04.09.1850
Conf.: 1853  
Viet/married 07.11.1856
Pige Thorberg Tostensdatter Sannes
16aar til juli
04.04.1859
(....)
1859
 ......Halvor Olsen (....) Eie
20.10.1834
28.12.1859
Conf.: 1850
Til America for at ... Sprog. 1860
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
(Halvor Olsen Eie 25)1861
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
April 1861
Ungkarl Abraham Johnsen Wærket
22 aar
08.04.1861
Conf.: 1854
Ungkarl Hans Evensen Wærket
21 aar
Conf.: 1854
1861
Gunder Olsen Haugen 26
11.03.1843
Innskrevet først i 1869/
Mentioned in the records of 1869
Ole Fredriksen Tveit og hustru
Inger Kirstine
Barn:
Inger (fra hans 1. ekteskap/from his 1. marriage)
Olea
Andrea
Frederik
12.06.1825
.
.
13.05.1847
Ole 1. g gift med Anne Christophersdatter Tvara. Hun døde i Seljord ca 1849.


1862
Fra Stavanger  havneprotokoll: Navn, alder, yrke, sivilstand,  etc  /   From the  records of emigrants from the port of Stavanger  : Name,  age occupation,  etc.
Hjemsted
/
Domicile
Reisemål
 /
Destination
Fra hvilken havn
 /
From port of
Reisedato
 /
Date of departure
Merknad:
Denne emiganten må ansees som usikker i f.hold til Holla!
Eli Endresdtr.  26
Holen U.foss, Hj.l. (?)
Usa
Stavanger
1862

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
(Mars 1850 - til Herre i Telem.)
To America:
17.03.1862
Frideric Olsen Tved og hustru
Inger Andersdatter (f. Torsnes)
Sønnen: Anders Fredriksen Tved og
Datteren: Marthe Fredriksdatter Tved
15.04.1798
20.07.1799
08.06.1834
20.09.1842
Datteren/daughter Maria med  ektefelle/with spouce emigr. i 1851.

Sønnen/the son Ole emigr. i 1862.
15.04.1862
Pige Maria Kittilsdatter
37 aar
04.03.1862
Conf.: 1851
Ungkarl Nils Andreassen Værket
19 aar
06.03.1862
Conf.: 24.09.1858
Ægtefolk Såmund Nilsen Wærket
og Ragnild Kirstine Henriksdatter
deres Datter: Maria
27 aar
21 aar
18.07.1860
-
Viet/married: 03.12.1859
Pige Inger Kirstine Andersdatter Ulefoss gaard
32 aar
Conf.: 1845
Ægtefolk Kjøstol Olsen Wærket
og Kari Kittilsdatter
Deres Børn:
Maren Kjøstolsdatter
Ole Kjøstolsen
31 aar
40 aar
-
05.10.1885
02.04.1859
-
Viet/married: 01.06.1855
Ægtefolk Torsten Rasmussen, Værket
og Inger Hansdatter
Børn:
Rasmus Torstensen
Ingeborg Torstensdatter
Kirsti Torstensdatter
32 aar
31½ aar
-
23.02.1854
03.02.1856
07.02.1858
-
Viet/married: 08.11.1853
!
Ungkarl John Rasmussen
03.02.1843
Conf.: 04.10.1857
Enkemann Jørgen Halvorsen Fen
Hans Børn:
Halvor Jørgensen
Kjersti Jørgensdatter
Anne Jørgensdatter
16.12.1832
-
22.06.1854
14.09.1856
16.09.1858
07.03.1862
Jørgen and Maren Gurine was maried 05.04.1862, before they emigrated!
Maren Gurine was the sister of his first wife.

Maren Conf.: 1854  
Pigen Maren Gurine Fredriksdatter
22 aar
Ægtefolkene Jens Tronsen Værket eller Odden,
også Øgaarden
og Maria Gundersdatter Odden
ogsaa Søn, Børn af forrige Ægteskab:
Gunder Martinius Halvorsen
31 aar
-
31 aar
-
27.05.1857
Viet/married: 27.12.1861
Ungkarl Nils Olsen Querndokken
18.06.1846
Conf.: 06.10.1861
Ungkarl Jens Eriksen Værket
10.01.1840
08.03.1862
Conf.: 1855
Ungkarl Gert Henriksen
28.02.1833
Født i/born in Bøe - Conf.: 1848
Pige Karen Thomasdatter af Ringsevje
19½ aar
Conf.: 1854
Ungkarl Lars Andersen Briskemyr
23 aar
11.03.1862
Conf.: 1854
Ungkarl Gunder Hansen Stuverud
03.01.1846
12.03.1862
Conf.: 1860
Pigen Anne Kirstine Halvorsdatter Saugbruget
24 aar
13.03.1862
Conf.: 13.10.1852
Gift Mand Tarald Jensen Saugbruget
40 aar
14.03.1862
Viet/married: 02.06.1846
NB: Hans Kone og 3 Børnblew igjen paa Saugbruget intil Widere.
Ungkarl Anders Sondresen Saugbruget
21 aar
Conf.: 1856
Merkn./comm. .....
Ungkarl  Johannes Evensen Ringsevje
NB: Viet senere 04.04.1862 med
S... ... Anne Kistine Sondresdatter
27.07.1833
Conf.: 01.10.1848
24 aar
07.04.1862
Ungk. Peder Johnsen Bergmannskås pr Jøntvedt
04.10.1833
15.03.1862
Conf.: 1848
Ægtefolkene Halvor Olsen, Verket
og Ingeborg Maria Olsdatter
samt Børn:
Ole Halvorsen
Karen Magrethe Halvorsdatter
29 aar
34 aar
-
26.08.1856
17.10.1859
-
Viet/married: 29.12.1855
Ægtefolk Johannes Johannesen Ulevig
Maren Olsdatter.  (f. Hølen)
Deres Børn:
Johannes Johannesen
Maren Kistine Johannesdatter

Tallev Johannesen Ulevig            Søn af
Enken Anne Halvorsdatter Ulevig   
samt hendes Datter: Kari Johannesdatter
31 aar
30 aar
-
01.05.1858
25.02.1860

06.11.1848
53¼ aar
15 aar
17.03.1862
-
Viet/married: 1857
-
-
-

-
-
Conf.: 1861
Ægtefolk Gunder Anundsen Strandkaas
k. Anne Kittelsdatter
Søn Ole Gundersen
Aaste Turine Gundersdatter
Asloug Maria Gundersdatter
45 aar
45 aar
15.04.1844
15 aar
01.12.1849
-
-
Conf.: 1859
Conf.: 1861
-
Ungkarl Ole OIsen Slettekaas 18
10.12.1844
19.03.1862
Conf.: 1859
Ægtefolk Johannes Bertelsen Ulefos Saugbrug
k. Kari Andreasdatter
Deres Søn: Andreas Johannesen
24 aar
21¼ aar
07.03.1861
-
Viet/married: 01.11.1860
Ægtefolk Tollev Kjøstolsen Heisholt
k. Aslaug Johnsdtr Milebon
Deres Søn: Kjøstol Tollevsen

Ingeborg Johnsdtr. Milebon
37 aar
20 aar
06.02.1861

16.03.1847
20.03.1862
-
Viet/married:  1860
Ungkarl Ole Andersen Huset
30.11.1825
21.03.1862
Conf.: 1840
Ægtefolk Tolleiv Johnsen, Verket
og Karine Johannesdatter
36 aar
38 aar
22.03.1862
Viet/married:  1850
Ægtefolk Halvor Såmundsen Saukleiv
og Berte Karine Hansdatter
Deres Børn:
Hans
Kirsten Maria

Hans Nilsen Saukleiv
Rønnaug Jørgensdatter
Aaste Kirstine  Hansdatter
Ungkarl Nils Hansen Saukleiv
33 aar
30 aar
-
17.02.1858
1½ aar

67 aar
55 aar
20 aar
28 aar
21.03.1862
-
-
-
-
-

-
-
Conf.: 1847
-
Ægtefolk Ole Augustiniussen Graver
og Anne Margrethe Nilsdatter
Deres Børn:
Karen Andrea Olsdatter
Augustinius Olsen
Karen Kirsti Olsdatter
Anne Kirstine Olsdatter
Nils Olsen
Carl Olsen
52 aar
37 aar
-
22 aar
20 aar
21.01.1850
10.02.1852
23.04.1854
10.02.1860
24.03.1862
-
Viet/married:  1850
-
Conf.: 1855
Conf.: 1857
Ungk. Anders Evensen Sag.
28 aar
Indf. 3/60
Ægtefolk
Sten Jahnsen Munken
og Maria Evensdatter
og Datter: Børte Kirstine Stensdatter
-
74 aar
63 aar
22 aar
25.03.1862
-
-
-
Conf.: 1856
!
Disse er flyttet fra 1863 i HollaI til 15.04.1862
Enken Maria Knutsdatter Heisholt  (nu Haatvedt)
og Børn:
Iliane Olsdatter
Margrete Oline Olsdatter
Oline Olsdatter
Berthine Olsdatter
Ole Nicolai Olsen
Karen Olsdatter
49 aar
-
22 aar
20 aar
18 aar
16 aar
17.03.1851
04.09.1853
25.03.1862
Viet/married   Dec. 1832
-
Conf.: 1854
Conf.: 1856
Conf.: 1858
Ægtefolk
Nils Arvesen Namløs
Ingeborg Karine Halvorsdtr.
Deres Børn:
Halvor Nilsen
Arve Nilsen
Ole Nilsen
Asloug Kirsti  Nilsdatter
Anne  Nilsdatter
Thor  Nilsen
-
51 aar
46 aar
-
24.01.1835
23.01.1841
12.08.1843
17 aar
01.04.1849
03.03.1853
Viet/married   27.11.1835
-
-
-
Conf.: 1854
Conf.: 1857
Conf.: 1859
Conf.: 1861
Ungkarl Hans Gundersen Lofthus....
Margrethe Gundersdatter  ibid
17 aar
18 aar
26.03.1862
Ægtefolk
Hans Petter Andersen Evjen
k. Karen Olea Kristiansdtr.
Børnene:
Anette 8,
Karen Mallene,
Anders Kristian 4 og
Ingvald 2 år .
-
39 aar
29 aar
-
16.06.1854
6 aar
10.05.1858
18.06.1860
28.03.1862
-
Indflyttet nr. 17 - 1858
Ungkarl John Amundsen Heisholt
31 aar
02.04.1862
Merkn./comm. .....
Ungk. Halvar Olsen Melteig 26
10.11.1835
07.04.1862
Conf.: 1850
15.04.1862
Ungk. Anders Pedersen Kaasa
05.01.1848
07.04.1862
Conf.: 1852
Ungk. Thyge Nilsen Ulevig
28.03.1844
08.04.1862
Conf.: 1859
Ungk. Snedkersvend Anders Gundersen Wærket
12.10.1840
09.04.1862
Conf.: 1856
Merkn./comm. .....

1863
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
1863 Vaaren
Ungkarl Gunder Olsen Tvedt
22 aar
09.01.1866
Med attest til Solum og Amerika
Conf.: 1859
Mars 1863
!
Ungkarl Halvor Halvorsen Saugbruget
03.10.1841
12.03.1863
Conf.: 1857
Pigen Karen Jensine Hansdatter Kåsa u. Hælgen
17.02.1844
Conf.: 1858
Ungkarl Andreas Bertelsen Saugbruget
18.02.1842
Conf.: 1857
Ægtefolk
Johan Gustav Iversen Valøen
og Gunild Johnsdatter
Viet/married 1848
Ungkarl Halvor Halvorsen Dilsdalen
23.03.1835
Conf.: 1850
Pigen Susanne Olsdatter Ustrud
20 aar
Conf.: 1858
Enken Maria Andersdatter Nibb
og Datter  Anne Torgrimsdatter
58 aar
20 aar
14.03.1863
Conf.: 1857
Pige Torine Tollevsdatter Dagsrud
23 aar
17.03.1863
Conf.: 1856
Ungkarl Ole Kristensen Vasdalen
29 aar
Skolelærer Anders Andersen Lammekås
og Hustru  Maria Gundersdatter
Børn:
Gunder Andreas Andersen
Kirsten Mari Andersdatter
Anders Andersen
39 aar
31 aar
-
01.08.1856
14.03.1858
29.07.1862
18.03.1863
1. April
Ungkarl Gabriel Nilsen Næsset
22 aar
23.03.1863
Conf.: 1856
1861 om Vaaren
!
Johannes Brynildsen, Verket 40
k. Maren Anne Tollevsdtr. 36
Barn: Thora Kirstine 5, Gunhild 3 og Kristen Andreas 1 år .
02.05.1863
(Til Dorholt i Lunde!)


1864
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
I mars 1864
Ungkarl Johannes Johannesen Saugbruget av Ulefos
12.04.1842
17.03.1864
Conf.: 1857
Høsten 1859
Ungkarl Peder Olsen Skouen
20.02.1845
04.04.1864
Conf.: 1859   -   Hvært i Skien i Bagerlære / ifra sin Confirmasjon.


 1865
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
01.04.1865
Enkemand Nils Johannesen Ulevig
Pige Gunhild Marie Nilsdatter Bruget, hans datter
og hennes søster Karen Marie Nilsdatter
55 aar
15¾ aar
19.10.1851
24.03.1865
Conf.: 1864
Pige Kari Halvorsdatter Fæhn
46 aar
27.03.1865
Conf.: 1833
Former Andreas Kristensen Værket
og Kone  Andrea Andersdatter
Deres Børn:
Kristen Andreas Andreassen
Berte Kirstine Andreasdatter
38 aar
42 aar
-
31.01.1851
17.10.1855
28.03.1865
-
Viet/married 1850
!
Sk... Hans Hansen Kaasen pr. Valen
og Kone Anne Katrine Johannesdatter
Deres Børn:
Ole Andreas Hansen
Maren Gurine Hansdatter
Nils Hansen
Anne Maria Hansdatter
Anne Bertea Hansdatter
46 aar
47 aar
-
20.03.1849
23.09.1851
06.09.1854
21.06.1857
07.11.1859
-
-
-
Født/born i Gjerpen-Conf. i Hold.:1863
Døpt/bapt. 23.11.1851
-
-
08.01.1860


1866
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated
Navn / Name
(Folketelling/Census 1865)
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Vaaren/
Spring 1866
Ungkarl Halvor Olsen Ustrud
(Foreldre:Ole Halvors. og Aslau Bjørnsd. Ustrud)
25 aar
27.02.1866
Conf.: 1855
(Gardsnavn Usterud og Hvaleøen)
Børte Thurine Halvorsdatter Dilsdalen (i Helgen)
Steen Martinius Steensen Dilsdalen (Hennes  sønn sammen med Steen Steensen Monken)
34aar10mnd
03.06.1861
.
05.03.1866
Hun giftet seg med enkem. Gunder Halvorsen Westermoe fra Gjerpen 5. Mars 1866. Emigrerte med "Tamworth" fra Skien 7. Apr. 1866 og ank. Montreal i Can. 17. Jun 1866.
Ægtefolkene
Sagmester Nils Olsen  Værket
og Marie Nilsdatter Bruget
DeresBørn:
Ole Nilsen
Anne Nilsdatter
Nils Nilsen
Andreas Nilsen
-
32 aar
37 aar
-
31.07.1858
15.09.1860
30.07.1863
14.11.1865
24.03.1866
-
-
Viet/married Oct. 1857
-
15.08.1858
07.10.1860
07.08.1863
10.12.1865
02.04.1866
Ægtefolkene
Johan Nilsen v/ Ulefos Jernværk
Martine Nilsdatter
-
28 aar
23 aar
31.03.1866
Indf. att. 1866
Conf.: 1858
07.04.1866
Skomager Hans Hansen Kaasa
(Kaasa i Helgen  -  Skredder)
og Kone Anne Kirstine Olsdtr.
Deres Børn:
Hans Hansen
Ole Hansen
Anne Karine Hansdatter
26 aar
-
27 aar
-
03.08.1861
17.02.1864
09.02.1866
07.04.1866
Født/Born in Bøe Prgj.
-
Født/Born in Bøe Prgj.
Viet/married 1861
Født/Born in Bøe Prgj.
Født/Born in Bøe Prgj.
Født/Born in Holden
11.04.1866
Pige Thorine Berntsdatter Verket
1838
04.04.1866
Ungkarl John Olsen (Hetterud)  VaIe
25 aar
11.04.1866
indf. nr. 20-1857


1867
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated
Navn / Name
(Folketelling/Census 1865)
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
06.04.1867
-
----
-
-
!
Arbeider Henrik Sørensen Værket  (Former)
og Kone  Ingeborg Gjertsdatter
Deres Datter: Maren Anne Henriksdatter
Søn: Rasmus Henriksen
(Bodde på plassen Sæterkaasen.)
Deres giwte søn: Hans Henriksen(Havearbeider)
og Kone: Ingeborg Østensdatter
og Deres Datter: Ingeborg Hansdatter

Enken Kirsten Torstensdatter (Henriks Broders Kone)
61½ aar
50 aar
19½ aar
16aar5mndr
-
23 aar
31aar4mndr
14.02.1866
-
64 aar
01.04.1867
10.04.1867
Werksarbeider Ungk. Johan Jensen Værket
(Former)
21½ aar
03.04.1867
Conf.: 1860
(Foreldre: Former Jens Johans. og Magrethe Anundsd. Kaasa)
06.04.1867
Møller Hans Abrahamsen
Karen Torine Dahl
Oscar Andreas Abrahamsen
Hanna Caroline Abrahamsen
1815
53 aar
26 aar
1856
04.04.1867
-
-
Conf.: 1860
Ungkarl Andreas Tollefsen Heisholt(eller s. Holla)
26 aar
08.04.1867
-
-
-
!
!
Peder Andersen Kaasa u. Melteig
og kone Marie Nilsdatter
Deres Børn:
Gunild Pedersdatter
Asloug Pedersdatter
Nils Pedersen
Ole Pedersen
Ingeborg Pedersdatter
54 aar
52 aar
-
24 aar
21 aar
16 aar
18.01.1854
27.04.1857
-
-
-
Conf.: 1859
Conf.: 1861
Conf.: 1865
06.04.1867
Snedker Thomas Rasmussen
og kone Mari Olsdatter
Johanne ,
Maren og
Nils år .

Søsterbarnet Julie Marie Severine Carlsdatter
56 aar
62 aar
22 aar
16½ aar
04.04.1853

9 aar
-
-
Conf.: 1859
Conf.: 1864
-

(Indfl. nr. 6/1867)
Ungk. Andreas Gundersen Werket
19½  aar
Conf.: 1862
08.04.1867
Ungk. Peder Hansen Verket
20 aar
Conf.: 1861
06.04.1867
Enkemadam Frederikke Jørgine Loss
Henrik Wilhelm  Loss
Ole Petter Loss
55 aar
19½ aar
17 aar
Conf.: 1865 - Indfl. no. 7/1867
Conf.: 1865
14.04.1867
Ungk. Nils Hansen Heisholt Kaas
og Broderen Ungkarl Even Hansen Heisholt
23½  aar
22 aar
05.04.1867
Conf.: 1858
Conf.: 1860
Ungk. Nils Olsen Tvedt
19 aar
Conf.: 1863
Pige Kari Olsdatter Rønningen  (fra Landsmarka)
33 aar
Indfl. n. 8/1867
Pige Elbjør Christophersdatter Omtvet
24 aar
08.11.1867
Indfl. n. 6/1864


1868
Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Vaaren 1868
Ungkarl Andreas Jensen Gunnerud 29
01.05.1839
03.04.1868
Conf.: 1854
Tilhører/
belong to 1867
!
Ungkarl: John Olsen Jøntvet
34 aar
14.10.1867
Tilbakeflyttet: 17.12.1867
April 1868
Gaardbr. Enkemand:  Peder Knutsen Romnes
Ungkarl, Hans Søn: Peder Pedersen
Datter: Inger Marie Pedersdatter
70 aar
32 aar
39 aar
03.04.1868
Conf.: 1852
Conf.: 1844
Gaardbr.: Peder Gundersen Romnes
og Kone: Anne Dortea Pedersdatter
Deres Børn:
Gunder Pedersen
Johan  Pedersen
Karen Lovise Pedersdatter
Peder Pedersen
Caroline Pedersdatter
50 aar
36 aar
-
15 aar
12.12.1859
07.09.1857
01.05.1866
04.10.1864
-
Viet/married  17.07.1863
-
Conf.: 1867
Gaardbr.: Gullik Pedersen Romnes
og Kone: Andrea Gjermundsdatter
Deres Børn:
Karen Kirstine Gulliksdatter
Gjermund Andreas Gulliksen
Anne Kirstine Gulliksdatter
Kirsti Gulliksdatter
Anne Gurine Gulliksdatter
Nils Gulliksen
Carl Gulliksen
Julette Gulliksdatter
Johan Gulliksen
47 aar
44 aar
-
23½ aar
19 aar
16 aar
14 aar
30.10.1856
29.08.1859
21.02.1861
03.06.1864
20.04.1866
-
Viet/married  30.08.1844
-
Conf.: Mars 1859
Conf.: 1863
Conf.:  1866
Conf.: 28.03.1868
Maler: Johannes Pedersen Romnes
og Kone: Karen Kirstine Pedersdatter
Børn:
Nils Johannesen
Karen Helene Johannesdatter
Pauline Johannesdatter
34 aar
34 aar
-
18.03.1859
-.02.1864
15.12.1866
-
Ægteviet/married  21.10.1863
Werksarbeider: Jens Johansen Verket
og Kone: Margrete Amundsdtr.
Deres Børn:
Andreas Jensen
Maren Torine Jensdatter
Maria Jensdatter
44 aar
50 aar
-
30.07.1850
08.01.1854
24.07.1856
04.04.1868
-
Viet/married  30.07.1845
-
Conf.: 1865
Ungk.: Anders Gundersen Delsbakke 19
27.09.1847
13.04.1868
Ungk.: John Hansen Stuerud
19 aar
08.04.1868
Conf.: 1864
Sahlmager: John Abrahamsen
og Kone: Anne Kathrine Henriksdatter
Børn:
Abraham Martinius Johnsen
Henrik Kristian Johnsen
Karl Jonni Johnsen
Herman Johnsen
Christiane Marie Johnsdatter
Hanna Caroline Johnsdatter
39 aar
38 aar
-
15 aar
16.09.1855
21.11.1857
28.10.1860
29.09.1863
10.12.1866
04.04.1868
-
-
-
Conf.: 1867
Husmand: Ole Nilsen Moen
Kone: Anne Marie Svendsdtr.
Barn:
Karen Olsdatter
Nils Olsen
Andreas Severin Olsen

Konens Søster: Andrea Svendsdatter
45 aar
43 aar
-
20 aar
15½ aar
21.02.1856

38 aar
07.04.1868
-
Viet/married  1847
-
Conf.: 1862
Conf.: 1866
-

Conf.: 1845
Werksarb.: Hans Rasmussen Værket
og Kone: Anne Marie Pedersdatter
og Barn: Hanna Pauline Hansdatter
27 aar
26 aar
07.01.1867
08.04.1868
Viet/married  1865
09.04.1868
Nils Larsen Møller
Kone: Berte Lovise Svendsdtr.
Deres Børn:
Lars Anton Nilsen
Thorvald Nilsen
28 aar
29 aar
-
5 aar
4 aar
.... Indflytter nr. 21 etc 1866
08.04.1868
Gaardm.: Hans Gundersen Kringleføt
k. Anne Marie Reiersdtr.
og Børn:
Gunder 21,
Maren Anne
Reier 17,
Anne Marie
Hans 12,
Sophie 9,
Karen Kristine 6 og
Johannes 3 år .
50 aar
45 aar
-
21.12.1846
19aar
24.06.1856
14¼ aar
07.04.1856
18.10.1858
22.08.1861
08.11.1864
-
Viet/married  26.07.1821
-
Conf.: 1861
Conf.: 1863
Conf.:  1866
Conf.: 1867
!
Disse er flyttet fra 1869 i HollaI
til h.h.vis:
08.04.1868
08.04.1868
11.04.1868
10.04.1868
Anders Hansen    ........  Heisholt
og Kone: Ingeborg Tronsdatter
26 aar
36 aar
Viet/married  01.02.1866(?)
Reijer Torsen Odden
k. Inger Halvorsdtr., f. Ugge  (Fra Landsmarka)
med Børn:
Tora Reijersdatter
Halvor Reijersen
Maren Gurine  Reijersdatter
28 aar
28 aar
-
26.09.1863
24.06.1865
19.10.1867
08.04.1868
-
Viet/married  19.06.1863
Pige: Mari Johnsdatter Romnes
14.07.1826
11.04.1868
Født i Sauherad - Conf.: 1844
Ungk.: Skomager: Peder Olsen Brøsdal 27
14.06.1840
10.04.1868
Conf.: 1855
14.04.1868
Drengen: Hans Andreassen Bakken
28.02.1848
14.04.1868
Conf.: 1862
15.04.1868
Ungk.: Halvor Thorsen Tvedt
17.02.1839
15.04.1868
Conf.: 1853


1869
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Kirsti Hansdatter 20
(Pige: Kirsti Hansdatter Nyhus)
15.09.1845
15spd
Whitewater, WI
"Albion"
23.04.1869
138spd
Indflyttet 1860
Ole Bjørnsen  g. Tømmermand  29
Kirsti Jørgensdatter  g 26
Barn: Anne Kristine 3mnd
(Ægtefolk: Ole Bjørnsen Næsset
Hustruen: Kirsti Jørgensdtr. )
30 aar
28 aar
Reiseatt. af 14.04.1869
 Halvor Tollefsen  Arb 26
 Augustinius Tollefsen  Snedker  20
(Ungkarl: Halvor Tollefsen Fæhn
Ungkarl: Augustinius Tollefsen Fæhn)
03.10.1842
21.06.1849
60spd
Red Wing
208spd
Reiseatt. af 16.04.1869
Tov Helliksen   20
(Ungkarl: Tow Helliksen Sannæs)
23.04.1847
Reiseatt. af 13.04.1869
Gunder Johansen   Arb  
34 aar
Ole J, Bjørndokka, Kone, 4 Børn, 10, 9, 6, 4

Ægtefolk: Ole Johnsen Bjørndokken  
og H.:  Marie Tronsdatter
Deres Børn:
Tron 10,
Ingeborg 9,
John 6 og
Gunhild Marie 4 år .
-
-
-
38 aar
41 aar
-
03.02.1859
05.12.1860
02.02.1863
07.12.1865
"Rukan" (under Capt H. Hansen)
Fra Skien 28 april 1869
Arr.  Quebec  11 June 1869
Johannes O. Hægna, Kone, 5 Børn, 17, 14, 10, 7, 1.1/2.

Johannes Olsen Hegnen (f.Nyhus)
Kone: Kirsten Thorsdatter (f. Pladsen)
Barn:
Ole Andreas Johannessen Hegnen
Ilian Marie Johannesdatter
Thor Andreas Johannesen
Ingeborg Marie Johannesdatter
Olaves Johannesen
-
-
-
24.03.1818
07.11.1826
-
17.11.1851
Abt. 1855
Abt. 1858
Abt. 1862
Abt. 1866
Arr.  Quebec 11 June 1869 and further on to Mt. Morris, Waushara Co., Wisconsin.
Anders Kristiansen Heisholt Arb. 27 aar
Foreld/Par.: Christian Johannesen Heisholt Østre(1869) og Kari Andersdatter (Saga). See 1871  
29.05.1842
100spd
Portage City
"Oder"
28.05.1869
46spd 60shilling

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
1869
Ægtefolk: Anund Amundsen Graver
og hustru:  Kari Olsdatter
31 aar
22 aar
05.04.1869
Pigen: Anne Torine Olsdatter VaIe
01.08.1850
Jens Jensen Gunnerud  
k. Karen Andrea Nilsdtr.
Barn: Jens
35 aar
29 aar
2 aar
Ungkarl: Jørgen Jørgensen Kaalstad  
Ungkarl: Halvor Jørgensen Kaalstad  
25 aar
23 aar
Ægtefolk: Jørgen Pedersen Ytterbø
og H.:  Birthe Maria Gundersdtr .
Deres Børn:
Peder 15,
Anne Maria 13,
Gunder 10 og
August 5  år .
17.05.1854
22.10.1856
11.09.1859
06.09.1864
1870 
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
Fra diverse pasasjerlister, skip fra havnene i Skien og Porsgrunn, navn og alder / From passenger records of ships from the ports of Skien and Porsgrunn, Name and age.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Marie N. Vibetoe
(Pige Marie Nilsdatter )
09.11.1851
Quebec
(Arrd. 3rd June 70)
"Rjukan"
(Fra/From
Skien)
April 1870
Fra / from Holden
07.04.1870
 Ole Nielsen   Skoemager  20
Johannes Nielsen   Skomager-dreng  18
(Ungkarl: Ole Nilsen 21
Ungkarl: Johannes Nilsen 19)
08.04.1849
18.05.1851
Quebeck

(Arrd 7 June 1870)
"Skien"
(Fra/From
Skien)

11.04.1870
Anders Johnsen Thoreskaas  
20
John Johnsen Bermandskaas  Arbeider  25
(Ungkarl: John Johnsen, Ulefoss)
13.06.1844
Fra / from Holden
31.03.1870
Gunhild Hansdatter  
25
6spd
Kvebek
"Hero"
03.06.1870
33spd 60shilling
 Niels Pedersen Søgaard Urmager
21
15spd
Chicago, IO
"Scotia"
21.06.1870
43spd 36shilling
Andreas Olsen  gift  Sagmester  
Maren Pedersdtr.  gift  
Barn:
Ole Peter  
Adolf  
32
31
-
3  
1
18spd
Staughton
"Albion"
02.09.1870
107spd 47shilling
Jens Jensen Hjelseth  Gaardbrugersønn 19
(Ungkarl: Jens Jensen)
27.06.1859
60spd
44spd 36shilling
 Fra / from Holden 03.08.1870
Anders Olsen Namløs  Arb. 27
(Ungkarl: Anders Olsen Namløs)
21.01.1844
5spd
Chicago, IO
43spd 36shilling
 Fra / from Holden 26.08.1870

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
30.03.1870
Ungkarl: Asbjørn Hansen, Ulefoss
24.07.1846
31.03.1870
Ægtefolk: Jørgen Jørgensen, Sagbruket
og Hustru:  Anne Torgrimsdatter
Deres Børn:
Jørgen
Halvor
Sveinung
Torgrim
Anne
Gunhild
Kari
Winsens
Ingeborg
Asborg
11.08.1820
30.03.1821
-
17.02.1844
18.04.1846
26.09.1848
08.07.1851
07.09.1853
28.04.1855
15.11.1857
13.05.1860
01.07.1863
09.07.1865
04.04.1870
Ungkarl: Peder Thorsen, Verket
02.03.1850
Pige: Karen Katrine Olsdatter
11.10.1848
07.04.1870
Halvor Thomasen Dalekåsa
03.01.1843
Ægtefolk: Halvor Clausen
og Hustru:  Anne Stenersdatter
Deres Børn:
Anne 19,
 Claus 17,
Anne Kirstine 15,
Stener 11,
Gunhild Maria 8,
Nils 6,
Anders 3 og
Hanna 1 år .
1827
37 aar
-
08.10.1851
16.03.1853
26.07.1855
18.12.1859
17.05.1862
04.06.1864
06.01.1867
05.07.1869
Pige: Anne Kirstine Andreasdatter
Hendes uægte Børn: Anders Gustav
20.03.1839
18.03.1865
Ungkarl: Claus Nilsen Sannerholt
22.01.1852
Gaardbr.: Aane Thorsen Romnes
og Hustru:  Kirstine Maria Halvorsdtr.
Deres Børn:  
Thor Aanesen
Halvor Aanesen
Gunhild Kirstine
45 aar
43 aar
-
07.08.1851
25.12.1852
07.12.1856
!
Ungkarl: Gunder  Nilsen
22.02.1852
03.08.1870
Ungkarl: John Simonsen Klovdal
11.03.1849
Enke: Inger Halvorsdatter Tveten
08.04.1811
Abraham Olsen Grini

1871
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
Fra diverse pasasjerlister, skip fra havnene i Skien og Porsgrunn, navn og alder / From passenger records of ships from the ports of Skien and Porsgrunn, Name and age.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Gunild Aslaksdatter Skordal
(Lundeherred) 22
Ole Aslaksen Skordal
Hans Aslaksen Skordal
(Ole Aslaksen Skårdal
Hans Aslaksen Skårdal  
Gunnild Aslaksdatter )
-
-
-
-
28 aar
20 aar
22 aar
Quebek

(arrived 8th June 1871)
"Skien"
(Fra/From
Skien)

April 1871
Christian Odin Olsen gift. Sagmester 32
Inger Olsdtr. gift kone 35.
Barn:
Ole 9 og
Andreas ½ år .
(Sagmester Christian Odin Olsen 38
og Hustru:  Inger Olsdatter  29
Deres Børn:
Ole
Andreas)
11.05.1838
24.08.1839
-
22.10.1862
05.05.1870
50spd
Milwaukee, WI
"Albion"
05.05.1871
Betalt i Amerika
Fra / from Holden
29.04.1871
 Kari Andresdatter  Enke  58
Johannes Kristiansen Gaardbrugersøn 31,
Nils 25,
Gunhild Marie 19,
Andreas 17,
Gullik 11 og
Karl 10 år.
(Enken Kari Andresdatter Heisholt 58
Hendes Børn:
Johannes Christiansen
Nils Christiansen
Gunhild Marie Christiansdatter
Andreas Christiansen
Gullik Christiansen
Carl Christiansen)
-
-
-
-
-
-
-
21.11.1814
-
30.05.1839
1844
1852
1853
21.01.1858
20.05.1861
700spd
Oconomovoc
 WI
DS "Hero"
12.05.1871
271,24
Fra / from Holden
08.05.1871
John Johannesen Arb. 28
(Enkemand: Jon Johannesen)
29 aar
2spd
45spd 24shilling
Fra / from Holden
03.05.1871
Martha Larsen Juve  Pige
Jørgen Larsen Juve 16
(Drengen: Jørgen Larsen Juvet 16)
22

14.06.1856
Milwaukee, WI
"Hero"
22.05.1871
Bet. i Am.
Fra / from Holden
19.05.1871
Johan Wiberg Bager
31
10spd
Chicago, IO
"Bergen"
24.06.1871
43spd 36shilling
Hans Andersen Kaasan  Husmann  
Ole Hansen  
Kjerstin Hansen  
61
17
20
5spd
New York
"Hero"
21.07.1871
99spd 36shilling

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
27.03.1871
Pige: Johanne Marie Olsdtr. Fosse
20 aar
28.03.1871
Anders Arvesen Odden
k. Karen Hansdtr.
(Hans) Børn:
Ingeborg Marie
Andrea
(Deres) Børn:
Maren Kirstine
42 aar
22 aar
-
14 aar
12 aar
-
1 aar
03.04.1871
Pige: Anne Andreasdatter Værket
Broderen: Johannes Andreassen Værket
(ikke/not Johanne !)
22 aar
19 aar
05.04.1871
Snedker Halvor Andersen Stigen 37
og Hustru: Anne Karoline Amundsdatter
Deres Børn:
Ludvig Marthinius
Kittel
Anne Ludvikke
Marie
Gurine
-
01.08.1836
-
18.07.1861
07.07.1862
06.09.1864
24.10.1867
18.09.1870
Ungkarl: Hans Paus Nilsen
25 aar
10.04.1871
Ungkarl: Jens Olsen Kaasene
19 aar
11.04.1871
Werksarbeider: Christoffer Nilsen, Verket
og Hustru:  Anne Gulliksdatter
25 aar
22 aar

1872
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
Fra diverse pasasjerlister, skip fra havnene i Skien og Porsgrunn, navn og alder / From passenger records of ships from the ports of Skien and Porsgrunn, Name and age.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Kari Thorsdatter Kaasa 52
Datteren Gunild M. Thomasdatter Kaasa   31
Søn Claus Thomasen Kaasa   20
(Enken: Kari Thorsdatter Kaasa
Hendes Børn:  
Gunnild Marie Tomasdatter
Claus Thomasen )
-
-
-
-
51 aar
-
31 aar
20 aar
Quebec

(Arrived 8th June 1872)

"Skien"

(Fra/From
Skien)

13.04.1872
Fra / from Holden
21.03.1872
Ole Johannesen Skjørholdt   
Konen Hanna Olsdatter   
Søn Ole   
45
45
11
Ole Christensen Storhaug   
Andrea Christensdatter Storhaug   
21
30
John Andersen Thorskaas   55
Konen Kirsti Tollefsdatter   51
Søn Tollef   18
Datteren Karen   16
Datteren Hanna   13
Datteren Inger   11
Datteren Aaste   7
Datteren Kirsten Marie   3
(Ægtefolk: Jon Andreassen Toreskaas
og Kirsten Tollefsdatr.
Deres Børn:
Tollef
 Karen
Hanna Kirstine
Inger
Aaste Gurine)
-
-
-
-
-
-
-
-
56 aar
54 aar
-
21 aar
18 aar
15 aar
12 aar
8 aar
Fra / from Holden
21.03.1872
Kari Halvorsdatter   
Ingeborg Andersdatter   
Datteren Inger Johannesdatter   
78
40
9
Andreas Gundersen Romnes   
Konen Oline
Børn Hans
Børn Gunder
Børn Johanne
Børn Live
Børn Andrea
Marie Gundersen
40
36
11
9
7
6
1
22
Kvebecc

(Arrived 2nd June 1872)

"Laurdal"


(Fra/From
Porsgrund)

21.04.1872

Jens Christensen Tufte G.br.s 22
(Jens Kristensen )
 21 aar
4spd
Whitewater, WI
"Albion"
26.04.1872
45spd 24shilling
Fra / from Holden
19.04.1872
Hans Amundsen Vibeto  Arb.  19
(Hans Amundsen Wibeto)
19 aar
25spd
45spd 24shilling
Fra / from Holden
11.04.1872
Hans Larsen Ytterbø  Arb.  
22
3spd
Milwaukee, WI
Bet. i Am.
Nils Tolvsen  Enkem. G.br.
59
Red Wing, MN
49spd 72shilling
Johannes Johannesen  Arb.  
20
Red Wing, MN
"Albion"
05.07.1872
Bet. i Am.
Andreas Olsen  Skolelærer  
31
5spd
Chicago, IO
"Woodham"
27.07.1872
43spd 35shilling

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
08.04.1872
Pigen: Marthe Elisabeth Larsdatter Brenne
31.12.1846
Ægtefolkene: Berthel Andreassen Strømodden
og Gunhild Johannesdtr.
Deres Børn:
Mari
Anne
Karen Marie
Maren Gurine
Berthine
Johanne Andrea
68 aar
55 aar
-
07.08.1845
25.02.1849
29.06.1852
20.10.1854
12.06.1859
11.07.1864
09.04.1872
Ole Hansen Eiestrand
22 aar
Ungk.: Nils Nilsen Hoxsodde
21 aar
13.08.1872
Ungk.: Andreas Halvorsen Stigen
21 aar
05.09.1872
Pigen.: Karen Kirstine Johnsdatter
28 aar
1873
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
Fra diverse pasasjerlister, skip fra havnene i Skien og Porsgrunn, navn og alder / From passenger records of ships from the ports of Skien and Porsgrunn, Name and age.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Andreas Gulliksen  Former  21
(Ungk.: Andreas Gulliksen Werket )
22 aar
Quebec
(Arrd 26th May 1873)
"Nordhavet"
(Fra/From
Skien)
05.04.1873
Fra / from Holden
26.03.1873
Peder Christoffersen  Enkem.  Arbm.  
51
8spd
Olean, NY
"Hero"
18.04.1873
Bet. i Am.
Lars Andersen  Skomager  26
(Ungk.: Lars Andersen Vaskaas)
04.02.1847
3spd
Chicago, IO
"Hakon Adelsten"
24.04.1873
43spd 36shilling
Fra / from Holden
14.04.1873
Christian Johansen  Arb
6spd
Sparta
"Hero"
01.05.1873
-
Anders Olsen Stenstad  Arbm.  
22
22spd
Red Wing, MN
"Odin"
09.05.1873
Bet. i Am.
Kittel Pedersen   Skomager  
21
8spd
Chicago, IO
"St Olaf"
27.05.1873
43spd 36shilling
Sten Johnsen  Arb.  
22
3spd
New York
"Harald Haarfagre"
10.06.1873
33spd 12shilling
Anders Gundersen  Arb. 25
 (AMERIKANER)
New York
"Harald Haarfagre"
04.08.1873
33spd 12shilling

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
23.02.1873
Ægtefolk: Stener Nilsen Kaasa
og Else Olsdatter
35 aar
27 aar
13.03.1873
Arbeider: Jens Nilsen Kaasa
44 aar

1874
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Karen Marie Andersdtr. Tufte  Tj.pige  18
(Pige: Karen Maria Andersdatter Tufte)
19 aar
Green Bay, WI
"Hakon Adelsten"
18.04.1874
Bet. i Am.
Fra / from Holden
12.06.1874
Harald Hansen  Arb.  
Inger Gundersen  Enke  
34
60  
900spd
Red Wing, MN
83spd
Karen Andrea Nilsen  Tj.pige  
Halvor Nilsen   Dreng  
Anne Marie Nilsen  Pige  
19
11
11
3spd
Chicago, Ilin.
"Kong Sverre"
21.05.1874
Bet. i Am.

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
12.06.1874
!
Peder Andersen
(Bror til Karen Maria Andersdatter Tufte)
 1875
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Peder Olsen  Skomager  33 - Amerikaner
Chicago, Ilin.
Hero
20.03.1875
38spd 24shilling1876
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Ingeborg Thorsen    Pige  20
(Ingeborg Torsdatter Verket   )
20 aar
Kason, MN
Angelo
17.05.1876
Bet. i Am.
Fra / from Holden
22.09.1876
Gunder Nilsen Vala  Gaardbr.  24
(Har vært i AM. 5 år før!)
Rio, WI
Hero
03.11.1876
44spd 54shilling

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
27.12.1876
Anne Jensdatter Heisholt
24 aar
1877
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Marianne Halvorsen  Hustru  20
Phillip Carlsen  sønn  2
(Marianne Halvorsdatter, Verket  
Barn: Oscar Philip )
20 aar
2 aar
Sohpenning, Michigan
Hero
10.08.1877
Kr.261,90
Fra / from Holden
04.04.1877

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
20.08.1877
!
Abraham Abrahamsen Ytterbø
k. Anne Maria Hansdatter
Barn: Abraham 11, Hans 9 og Kirsti 7 år.
Flyttet til/moved to Slemdal  -  (Idag/today:  Siljan!)
1878
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
John Nilsen  Arbeidsmand  (gift)
Sina Larsdatter  (gift) Hustru -
Anna Johnsen - Datter -
Nils Johnsen - Søn -
Ole Johnsen - Søn -
Sigri Johnsen - Datter -
Gurine Johnsen - Datter - (spedbarn)
39 år
32 år
11 år
9 år
5 år
2 år
infant
Kr.235
Benson, MN
Angelo
17.05.1878
Kr.856,10
Fra / from Holden
04.04.1877

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Halvor Olsen
08.05.1863
12.10.1878
1879
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader/
Remarks
eller/or
Dato for Reiseattest /
Date of traveller-passport
Ole Corneliussen  g  Gaardbr.  
Kirsti Corneliussen  g  Hustru  
34
26
Cioux City, IA
Domino
28.03.1879
433,90
Magnus Jonsen    Arb.  17
(Ungk.: Magnus Jonsen VaIe)
1862
216,95
21.03.1879
Lise Jensen  Pige  21
Mari H. Sannes   Pige 19
(Pige: Mari Helliksdatter Sannes)
24.04.1860
Chicago, Ilin.
Hero
02.05.1879
354,10
22.04.1879
Leif Helliksen  24
(Ungk.: Leif Helliksen Sannes)
15.09.1854
177,05
Åste Nilsen  Pige  19
(Pige: Aaste Karine Nilsdatter Sagbruget )
25.09.1862
Red Wing, MN
216,95
Christen Jensen  g  Arb  33
Berthe Jensen
Anne   Datter  
Ingebor    Datter  
Julie    Datter  
(Kristen Andreas Jensen Stenstadvalen 33
k. Børte Jørgensdtr., f. Kålstad 28)

Kristine Jensen  Pige  
Julie Danielsen  Pige  
Marianne(?Mariam) Danielsen  Pige  
Cisselin Nilsen  Pige  23
(?Cisilie Kirstine Karoline Nilsdtr. Næsset )
4 år 8 mnd
3 år
4 mnd
1846
1851

29
23
19
-
26.08.1852
1438,42
12.04.1879

-
-
-
-
25.04.1879
Tor Torsen  Arb  (?Tov Tovsen?)
18
Chicago, Ilin.
177,05
Thor Helliksen Sannes  Arb  29 (Amerikaner)
Kjersti Helliksen Sannes  Pige  
Maren  Helliksen Sannes  Pige  
20
20
New York
Betalt
Nils Larsen Holden  Arbeider - 21 år .
(Nils Larsen Strandjorde)
Lars Nilsen  Arbeider - 44 år.
(Lars Nilsen Strandjorde)
21
-
49
Chicago, Ilin.
Hero
13.06.1879
354,10
Jacob Hansen  Arb  
40
1000,-
Red Wing, MN
Hero
11.07.1879
418,70
Carl Halvorsen  Arb  
20
Bertine Olsen  Pige  
22
Kr.20
Hawly Clay, MN
Hero
22.08.1879
227,-

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Værksarb.  g. M. Andreas Johannesen Værket
og Hustru Karen Johnsdatter
Værksarb. Ungk.: Karl Andreassen Værket
Værksarb. Ungk.: Jon Andreassen Værket
24.11.1825
21.04.1821
04.03.1862
04.09.1858
18.04.1879
Ungk.: Bent Pedersen Hammerstad
06.09.1861
19.04.1879
!
Pige: Kirsti Nilsdtr. Kalvodde
Pige: Maren Nilsdtr. Kalvodde
13.02.1853
01.08.1858
23.04.1879
Pige: Elise Jensdtr. Kastet
19.04.1858
28.04.1879
Ungk.: Anund Jonsen Eik
29.06.1852
29.04.1879

 1880
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader/
Remarks
eller/or
Dato for Reiseattest /
Date of traveller-passport
Kirsti Hansen  Enke  60
Aslak Aslaksen  Arb  18
Asberg Aslaksen  Pige  16
(Gdbgr. Enke: Kirsti Hansdatter Skaardal
Ungk.: Aslak Aslaksen Skaardal
Pige: Asberg Aslaksdatter Skaardal)
1817
1859
1862
Appleton, MN
Hero
07.05.1880
Betalt i Am.
Alle i familie
/
all in family30.04.1880
Anne Aslaksdatter  Pige  28
Anne
Datter: Anne Pauline  
28
1
Montevideo, MN
277,05
Halvor Aslaksen  Arb  23
(Ungk.: Halvor Aslaksen Skaardal)
Even Aslaksen  g  Arb  25
Torine Olsdtr  g  Kone  23
(Mand: Even Aslaksen Skaardal
og Kone: Anne Thurine Olsdtr. 23 år .)
1857
-
-
1855
1857
880,-
Christen Christensen  Arb  19
(Ungk.: Kristen Kristensen Hegna)
1860
30.04.1880
Ole A Tinholdt  Arb  25
(Ungk.: Ole Andersen Tinholt)
1855
Red Wing, MN
203,45
17.04.1880
August Tollefsen  g  Arb  
Ingeborg            g  Kone   
Maria    Datter  
Anna    Datter  og
Tollef    Søn  
29 år
24 år
4 år
3 år
11 mnd
Red Wing, MN
Angelo
14.05.1880
530,12
Simen Andersen Klovedal  Arb  
18 år
Winneonne, WI
186,30
Anne Christensen  Pige  26
Marthine Christensen  Pige  24
(Pige: Anne Kristensdtr. Tufte
Pige: Martine Kristensdtr. Tufte)
1853
1855
Red Wing, MN
406,96
08.05.1880
Lars Johansen Namløs  Tømmermann  
21 år
203,45
Peder Nilsen Wibeto  Snedker  
21 år
Chicago, Ilin.
163,55
Ole Halvorsen Verstad  Arb  
Halvor Andreas Halvorsen  Arb  28
(Ungk.: Halvor Andreas Halvorsen Bø)
19 år

1852
327,10
03.05.1880
Peder A. Teigen  g  Arb  38
Karen Teigen  g  Kone  35
(Gdbgr. Peder Andersen Teigen
og hans Hustru:  Karen Marie Halvorsdtr.)
Andrine Carlsen  Pige  26
(Pige: Andrine Karlsdtr. Teigen 20)
Ingvald Kristensen  Dreng  4
(Pleiebarn: Ingvald Kristensen Teigen 4 )
1843
1819
-
1860
-
1876
Vermillion, Dk
689,90
08.05.1880
Sten Olsen  g  Arb  31
(Ungk. Gdbgr.:Sten Kristenius Olsen Tufte)
Gro Olsen  g  Kone  23
15.04.1849
Wilson, WI
Hero
11.06.1880
380,-
29.05.1880
Ingeborg Olsdatter Solberg  Pige 24
(Pige: Ingeborg Olsdtr. Febakke Kaasa)
07.07.1851
 Waupaca, WI
Angelo
 02.07.1880
Betalt i Am.
26.06.1880
Abraham Svendsen  Arb   
Gerterud Svendsen   Kone
54  år
52 år
Nicedal, WI
Angelo
27.08.1880
Betalt i Am.
Kristine Olsen  Pige  30
(Pige: Kirstine Olsdtr.  Værket 31)
08.06.1849
Oconomowoc, WI
Angelo
24.09.1880
Betalt i Am.
25.09.1880
Lars Rasmussen  Former  23
Carl Rasmussen  Former  21
(Ungk.: Lars Rasmussen Værket 23
Ungk.: Karl Rasmussen Værket 20)
22.10.1857
10.01.1860
150,-

Allens Grove, WI

Angelo

05.11.1880
341,80

30.10.1880
Thomas Bentzen  Former  24
(Ungk.: Thomas Bentsen Værket)
25.07.1856
50,-
Carson, MN
203,55
Jahn Nilsen  Former   24
(Ungk.: John Nilsen Værket)
06.02.1857
Chicago, Ilin.
163,55

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Enke Inger Tollevsdatter Sagbruget  
Søn Ungk.: Hans Nilsen Sagbruget  
Datter: Johanne Marie Nilsdatter Sagbruget  
40 aar
13.11.1864
28.09.1868
07.05.1880
Pige: Inger Gundersdatter Wærstad
1857
08.05.1880
Barn: Anne Berthea Pedersdatter
1866
23.05.1880
Enke Andrea Birgitte Østensdtr. Kragefedt
08.06.1815
26.05.1880
(Kragefedt plads under Susaas)
Johan Marthinius Danielsen
19
Hans Andreas Olsen Roligheten
13
Andreas Olsen Febakke
25
1881
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Alder / Age
Kon-tanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Merknader/
Remarks
eller/or
Dato for Reiseattest /
Date of traveller-passport
Ingvald Andreassen  Former 22
(Ungk.: Ingvald Andreas Andreassen)
06.09.1858
Wausau
"Hero"
01.04.1881
Kr.
168,01
18.03.1881
Theodor Johannesen  Arb.  20
(Ungk.: Anders Theodor Johannesen Haugen)
16.09.1860
Kr.33,-
203,95
18.03.1881
Marthinius Brynildsen   Former  22
(Ungk. Arb.: Marthinius Brynjulfsen Værket)
21.01.1859
Milwaukee, WI
149,41
25.03.1881
Even Larsen   Former  24
(Ungk. Arb.: Even Larsen Ringsevje)
28.07.1856
Ocono-movoc,
WI
450,55
17.03.1881
Theodor Thoresen   Arb.  19
(Ungk. Arb.: Theodor Thorersen Værket)
07.04.1862
15.03.1881
Gustav S. Bauer   Arb.  17
(Ungk. Arb.: Gustav Severin Bauer)
11.11.1863
15.03.1881
Halvor Isaksen   Arb. 19
(Ungk.: Halvor Isaksen Romnes)
07.04.1862
Red Wing, MN
203,50
18.03.1881
Nils Olsen   Arb. 18
(Ungk.: Nils Olsen Romnes)
17.08.1862
203,50
18.03.1881
Halvor Evensen   Arb  
17 år
White Water, WI
177,25
Johannes J. Walle  Arbeider
21 år
177,25
Ole Nielsen   Jernstøber  26
(Arb. Ungk.: Ole Nilsen Værket)
17.06.1854
50,-
Eau Claire
"Angelo "
08.04.1881
201,70
30.03.1881
Andreas Nilsen   Jernstøber  22
(Arb. Ungk.: Andreas Nilsen Værket)
02.02.1859
300,-
201,70
30.03.1881
Henrik Martinius Bentsen   Arb. 22
(Arb.Ungk.:Henrik Martinius Bentsen, Verket)
05.10.1859
100,-
201,70
30.03.1881
Ole Nilsen   Arb  21
(Ungk. Arb.: Ole Nielsen Værket)
03.10.1859
70,-
Chicago, Ilin.
163,55
30.03.1881
Peder Nilsen  Handelsbetjent -20 år
(Handelsbetjent: Petter Andreas Nilsen Værket)
19.04.1861
120,-
Raicine, WI
171,80
30.03.1881
Andreas Jahnsen   Jernstøber - 21 år
(Ungk. Arb.: Andreas Johnsen Værket)
04.03.1859
 Kisson
203,55
25.03.1881
Ole Johannesen   Arb.  20
(Ungk.: Ole Johannesen Værket)
18.07.1865
Zumbrota
"Angelo "
10.04.1881
Bet. i Am.
11.05.1881
Ole Andersen  Arbeider
20 år
206,25
Jakob Johansen   Former  21
(Ungk.: Jakob Johannesen Løvbugten)
31.03.1862
Chicago, Ilin.
"Angelo "
22.04.1881
Bet. i Am.
16.04.1881
Johannes Johannesen   Former  21
(Ungk.: Johannes Johannesen Værket)
10.07.1860
30,-
Ocono-movoc, WI
"Rollo"
29.04.1881
179,80
24.04.1881
Jakob Olsen   Former  29
(Ungk.: Jakob Olsen Værket)
04.07.1853
Chicago, Ilin.
Bet. i Am.
24.04.1881
Anders Andersen Tufte   Murer  23
(Ungk.: Anders Andersen Sagbruget)
06.11.1858
Rock Falls
"Angelo "
20.05.1881
174,55
11.05.14881
Johannes Olsen   g  Former 38
Ingeborg Olsen   g  40
Ole Olsen   Børn -
(Arb.: Johannes Olsen Værket
m. Hustru Ingeborg Thomasdtr. Værket )
Anthonine  14
Thomas  10
Andreas  7
Agnethe  5 og
Johannes   4mnd.
(Barn:
Anne Thomine 14,
Theodor 10,
Andreas 7,
Anette Marie 5 og
Johannes Ingenius ¾ år.)
-
-
15 år
13.07.1840
27.05.1840
-
-
-
-
-
-
17.03.1867
13.08.1871
22.01.1874
12.01.1876
07.01.1881
Eau Claire
Bet. i Am.
11.05.1881
Fredrik Thorsen   Mekaniker 22
(Ungk.: Fredrik Thorsen Værket)
25.01.1859
Kason
"Rollo"
27.05.1881
Bet. i Am.
18.05.1881
Andres Andreassen   Arb  26
(Værksarbeider:Andreas Andreassen Værket )
25 Aar
Hansan
"Rollo"
05.08.1881
203,95
Karoline Engebretsen  Pige
24 år
New York
Bet. i Am.
Laura Johansen   Pige  23
(Pige: Laura Johannesdtr. Værket)
09.12.1856
Ocono-movoc, WI
Bet. i Am.
27.07.1881
Maria A. Halvorsen  Pige
18 år
Merid Veso
"Angelo "
09.09.1881
Bet. i Am.
Even Haraldsen Sverdsten   Tømrer  
19 år
Bird Isl., MN
"Angelo "
23.09.1881
Bet. i Am.

Fra / from Holden
Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede
From "Holla I"/Church records - Emigrated

Navn / Name
Alder / Age
Reiseattest af  /
traveller-passp.
Merknader  /  Remarks
Ungk. Ingeniør: Ole Asbjørnsen Hundevadt
06.09.1860
08.03.1881
!
Ungk.: Simond Johannes Johnsen Vale
19.06.1860
11.03.1881
!
Gut: Ole Bentsen Værket
23.09.1866
21.03.1881
Til Løiten
Arb. Ungk.: Gunnar Andreassen Værket
12.06.1858
30.03.1881
Arb. Ungk.: Johannes Nilsen Værket
10.02.1851
30.03.1881
Ungk.: Nils Gustav Nilsen             af Solum
13.04.1860
19.04.1881
Ungk.: Nils Anundsen Værket
07.08.1858
24.04.1881
Ungk.: Rasmus Sørensen Værket
25.01.1852
16.05.1881
Pige: Maren Karoline Jørgensdatter
1856
24.07.1881
Pige: Marie Osinie Johnsdatter
1863
05.09.1881
1882
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Gulik Gundersen   Arb  26
(Gullik Gunnarsen Sannes 23 )
Chicago, Ilin.
Geiser
08.03.1882
163,-
Hans Henriksen   g  Kjøbmn.  37
Eau Claire
Rollo
07.04.1882
201,70
Gunder Pedersen   Handelsbetjent  20
(Gunnar Pedersen, Verket 21)
Kerkhove
215,20
Ole Sigurdsen   g  Arb  60
Karen Sigurdsen  g   Kone  55
Karine Sigurdsen   Pige  21
New York
D/S Argo
16.04.1882
Betalt
Karen Thorstensen   Pige  20
(Karen Thomine Thorstensen, Verket 14)
Johanne Thorstensen   Pige  15
(Johanne Thorstensen, Verket 16 )
Grand Forks
Angelo
28.04.1882
Betalt
Helga Olsen   Pige - 21 år
Waupaca, WI
Reisen betalt.
Nils Nilsen   Arbeider - 20 år.
(Nils Nilsen Kastet 20 )
Red Wing
Rollo
05.05.1882
203,50
Mariane Amundsen   Pige  29
(Mari Anne Anundsdatter  29)
White Water
177,25
Karen Kristensen   Pige  21
177,25
Anne Haraldsen   Pige   22
(Anne Marie Haraldsdtr. Olsbrygge 22 )
177,25
John Johnsen   g   Arbeider   35
Bergith Johnsen   G  24
Ingeborg   3 år
Thorine  11mnd
(John Johnsen Ustrud 36
k. Birgit Larsdatter 23
Barn: Ingeborg og
Thorine 3 år - tvillinger)
Maren K....(Tufte..?)   Pige -21 år.
(Maren Kirstine Pedersdtr. Tufte 22)
Sioux Falls.
(Bosatte seg senere i / moved to Florence, Codington CO. South Dak. hvor han tilhørte menigheten i /where he attended the congregation of St. Pauli og senere/and later Helgen.)
495,92
Ole Nilsen Wipeto   g  Arbeider  34
Marie Wipeto   G  34
Nils Wipeto   9
Maren Wipeto   5
(Ole Nilsen Vipeto 34)
(Ole Nilsen Vibetos Kone og 3 Børn - (har ikke løst attest).)
Sioux Falls
644,70
Nils Nilsen  gift  Arb.  33*
Gunhild Nilsen  g  36
Børn: Nils 5 og Gunder  4
Marthe Jensen  Enke  55**
(Nils Nilsen Præstgaarden med Kone og 2 Børn og Enke hans Moder - har ikke løst attest).
Andreas Jensen  Arb.  43***
Anna Jensen  Pige  22
* Nils Nilsen Kaasa (f.:Berget) og Gunhild Johanne  Marie GundersdatterLundefaret.
** Marthe  Jensdatter Gunnerud.
*** Andreas Jensen Gunnerud 29 reiste til Amerika første gang i 1868.
Montevideo, MN
596,-
646,80
Nils Olsen   g  Arbeider   56
Marie Olsen   G   50
Kirstin Nilsen   Arbeider   15
Halvor Nilsen   Børn  11 år .
(Nils Olsen Sannes 60
k. Maren Johannesdtr. 56
Barn: Kirstin Marie 18 og Halvor 14 år .)
New York
Betalt
Marie Thorsen   G  30
Ida Thorsen    Børn -7 år  
Theodor Thorsen    Børn -5 år  
Hulda Thorsen    Børn -2 år.
Chicago, Ilin.
384,10
Marie Kristiansen   Pige  17
Menomonee
Angelo
 12.05.1882
201,70
Anna Syversen   Pige  24
White Water
177,25
Anders Jensen   g   Arb  26
Inger M. Jensen   G  22
(Anders Jonsen Vala 28
k. Ingeborg Marie Nilsdtr. 24)
354,50
Peter Andreasen   Arb  22
(Petter Andreassen Holla 22)
Hermany
 «Betalt »
Aasold Aasoldsen   g   Arb  39
Aaste Aasoldsen     35
Elise Aasoldsen    11
Andreas Aasoldsen    10
Berte Aasoldsen    4
Severine Aasoldsen    3 år.
(Aasold Aasoldsen Ruås 39
k. Aaste Kirstine Sivertsdatter 37
Barn : Else Marie 12, Andreas 9, Birte Marie 6 og Severine Marthine 3 år.)
Hawley
 «Betalt »
Ole C. Kristiansen   Arb  18
(Ole Kristiansen, Sagbruket 20)
 «Betalt »
A. Holden    Farmer -40 år  (Amerikaner.)
 Philadelphia
 «Betalt »
Nils Nilsen   g   Arb   27
Rio, WI
186,70
Hans G. Wale   g   Arb  34
Maren Wale   G  36
Nils Hansen   Barn  11¾
Gunder Hansen   Barn  10
Margrette Hansen   Barn  8
Kristine Hansen   Barn  4¾
Martine Hansen   Barn  3
Karen Hansen   Barn  11mnd
(Skolelærer Hans Gundersen Sannesmoen - Heisholt 34
k. Maren Karine Nilsdtr. 36
Barn: Nils 13, Gunnar 11, Margrethe 8, Kristine 6, Martine 3 og Karen 1 år .)
776,65
Søren A. Syversen   g   Arb  34
Minneapolis
252,50
2den Plads
Ingebor H. Nilsen   Pige  14
206,25
Jørgen Anderen   Sømnd.  26
Chicago, Ilin.
163,50 Patent
Kristen Kristensen    g   Uhrm.  37
Live  Kristensen   G  32
Anne Kristensen   B  10
Jørgen Kristensen   B  8
Kristen Kristensen   B  5
Louise Kristensen   B  4
Halvor Kristensen   B  1 år .
(Kristen Kristensen Heisholt 37
k. Liv Jørgensdatter 32
Barn: Anne Maria 10, Jørgen Kornelius 8, Kristen Toresius 6, Lovise Marie 4 og Halvor 1 år .)
Staughton
Drammen
13.05.1882
455,-
?Telemarken?:   Anna Danielsen    Pige  20
Madison
Rollo
02.06.1882
182,10
?V-Telemarken?:   Inger Danielsen    Pige  15
?V-Telemarken?:   Dorthea Danielsen    Pige  11½
?V-Telemarken?:   Hans Kr. Danielsen    Arb  17
(?Karen Kristine Danielsen 18
Inga Johanne Danielsen 16?)
Ppd
Thorstein Johnsen   Arb  35
Au Claire
Angelo
04.08.1882
Ppd
Peder Johan Pedersen   Arb  25
(Peder Johan Pedersen Sannerholt 25)
153,55
Ole Pedersen Gruben   g   Arb  27
Nils Pedersen Gruben   ug   Arb  21
St. Paul, MN
Rollo
08.09.1882
395,60
Kristian H. Øen (Pr. Skien - ?)   Arb. -22 år
New York
Camco
05.10.1882
«P.pd.»
Fripas.
Halvor Knutsen Bakaas 21
(Halvor Knutsen Baksås 21)
Westby
201,45
Ellen Andrea Mathiasdtr., Verket 23

Gunnar Johannesen 26

Anne Johnsdatter Vipeto 23

Karen Andrea Olsdatter Vipeto 26

Kari Gunnarsdatter Sannes 45

Snekker John Olsen 49


1883
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Kristen Knudsen   Arb  28
Chicago, Ilin.
Rollo
13.04.1883
163,55
Knud Gunnulfsen   Arb  37
St.Paul
Angelo
20.04.1883
197,80
Johannes Olsen Namløs    Arb  23
(Johannes Olsen Namlaus 20)
Zumbrota
Kong Ring
21.04.1883
180,-
Karl M. Hansen   Smed 22
(Karl Magnus Hansen Holla 22)
Fairmont
180,-
Gunder Nilsen   Arb  26
(Gunnar Nilsen Skottet 36)
Appleton
Rollo
27.04.1883
Ppd
Halvor Kristensen   g   Arb  21
Ingeborg Kristensen    G  27
Berthe Kristensen   Barn  7
Kristen Kristensen   Barn  3 år
(Halvor Kristensen Oterkjær 37
k. Ingeborg Jonsdatter 27
Barn: Birte Marie 6 og Kristen 3 år .)
Ppd
Hans Johnsen   Arb  42
Aslaug Thovsen   G   47
Marie Thovsen   Pige  18
Karoline Thovsen   Barn  11
Johanne Thovsen   Barn  9
Theodor Thovsen   Barn  6
(Aslaug Tovsdatter , g. m. verksarbeider 46.   Barn: Marie Thorstensdtr. 18,  Karoline 13, Johanne 10 og Theodor 7 år.)
Eau Claire
Ppd
Simen Larsen   Arb  20
(Simon Larsen Strandjordet 19)
Whatstown(?)
212,50
Halvor Olsen   Arb  20
(Halvor Olsen Romnes 18)
Faribault
Angelo
04.05.1883
195,90
Lisa Nilsen    Pige  20
Aaste Nilsen    Pige  18
(Elisa Nilsdatter Sannes 22
Aaste Nilsdatter Sannes 20)
New York
Ppd
Lars Andressen   Arbeider - 18 år -
Evanson
Ppd
Andrea Pedersen    Pige -29 år.
Pauline Pedersen    Pige -26 år.
 Kassan
Geiser
17.05.1883
380,-
Lars Kristensen   gift   Arb  40
Gunhild Kristensen    G  40
Kristine   Kristensen   Barn  10
Halvor   Kristensen   Barn  8
Kristen   Kristensen   Barn  6
Gunhild Kristensen   Barn  4mnd
(Lars Kristensen Baksås 40
k. Gunhild Gunnulfsdatter 42
Barn: Kristen 9, Halvor 8, Kristen 6 og Gunhild Sofie 1 år.)
Rashford
Angelo
18.05.1883
Ppd
Knut H.  Bakaas   gift   Arb  46
Aaste   Bakaas   G  50
Aslaug   Bakaas    Pige  18
Anne Bakaas    Pige  16
Ole   Bakaas    Barn  11¾
Knud   Bakaas    Barn  10
(Knut Halvorsen Baksås 46
k. Aaste Olsda t ter 51
Barn: Aslaug Maria 18, Anne 16, Ole 13 og Knut 9 år.)
Wesley, IO
354,50
Marie Ellingsen   Pige  18
(Karen Marie Ellingsdatter 18)
Oakland
Thingvalla
20.05.1883
198,-
Mariane Andreassen   Pige   25
Gunhild Andreassen   Pige   27
(Gunhild Andersdatter Oterkjær  28)
Harmony
Angelo
01.06.1883
Ppd
Sten A. Andersen   Arb 18
(Sten Andersen 19)
Brookings
Angelo
15.06.1883
Ppd
John Nilsen   enkemann   Arbeider - 61 år.
Montevideo
Rollo
22.06.1883
136,90
John Johnsen    Arb  17
(John Johnsen Espevalen 18 )
Appleton
Ppd
Gunhild Evensen   Pige  24
(Gunhild Evensdatter Lunde 28)
Milwaukee
Island
28.06.1883
172,90
Halvor Halvorsen    Enkem.  Grdbr.   52
Halvor Halvorsen   Arb   20
(Halvor Halvorsen Røkstua 43
Sønn: Halvor H. Røkstua 21)
Milbank
Angelo
29.06.1883
422,99
Hans H. Tufte     Arbeider -22 år -
Watertown
Ppd
Hans H. Hansen   Forst cand. -22 år.
900,-
New York
Thingvalla
26.07.1883
180,-
Gunnar Andersen    gift   Smed -55 år.
 «Amerikaner»
White Water
Rollo
31.08.1883
62,-
Kristine Kabbe   20 år
Chicago, Ilin.
Thingvalla
20.09.1883
Ppd
Kari Kristensdtr. Tyri 31    (fra/from Landsmarka, Lunde in Telemark)

Olea Henriksdatter 51

Anne Margrete Simonsdatter  Strandjordet 45
Anders Larsen Strandjordet 10
Kirsten Marie Larsdtr. Strandjordet 7
Tora Marie Larsdtr. Strandjordet 4

Karen  Gunnarsdatter  Sannes 24


1884
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Harald Halvorsen   Kontorist   -25 år.
700,-
New York
Heimdal
26.03.1884
180,-
Engebret Nilsen   Arbeider -21 år.
60,-
Eau Claire
Geiser
17.04.1884
Halvor Halvorsen   Arb. (enkemann)   53 år.
Karen Halvorsen     Pige- 19 år.
Madelia
Rollo
09.05.1884
320,-
Kristine A. Løvaasen  Pige  24  
Anf.:Ullefos.  (fra/from  Landsmarka)
St. James
Angelo
12.05.1882
213
Harald Peders.  Arb  26
Anf.:Ullefos.  (fra/from  Landsmarka)
213
Anne M. Jensen   Pige   24
(Anne Marie Jensdtr. Hjelset 24)
White Water
Hekla
15.05.1884
175,94
Thorkil Halvorsen    Arbeider - 20 år.
Staughton
Rollo
23.05.1884
169,60
Kristen Kristiansen   Arbeider   19
(Kristen Kristiansen Stua 19)
169,60
Margit VaIe  Pige  17
(Margit Olsdtr. VaIe 18 )
169,60
Maren Brynhildsen   Gift -25 år
St. Paul
Rollo
20.06.1884
P.pd
Nils Danielsen   Skomager -56 år
Aashild Danielsen   Kone -50 år.
Martin Danielsen   Sønn - 11 år.
Madison
 Angelo
19.09.1884
P.pd
Maria Karoline Olsen   Pige -29 år
Marie E. Olsen   Pige  11mndr.
St. Paul
Rollo
26.09.1884
P.pd
Ingeborg Thomasdatter, Verket 28

Birte Marie Olsdtr ., Verket 25

Karoline Birgitte Johnsdatter Tuftedalen 28

Nils Isaksen Romnes 18

Karen Kirstine Isaksdtr . Romnes 21

Anne Marie Olsdatter Ødegården 25
Barn: Anne Kristine Ellefsdtr. 3, John Oskar Ellefsen 1 og Marie Karlsdtr. 2 år.


 1885
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Peter M. Bjerkholdt    Arbeider- 18 år
Northfield
Juno
21.04.1885
P.pd
Ole Halvorsen   Arbeider- 18 år
P.pd
Gunhild Gundersen   Pige -23 år
Minneapolis
Geisir
28.05.1885
P.pd
Martinius Bentsen    Arbeider  20
(Martinius Bentsen, Verket 20)
P.pd
Anne Ellingssen   Pige  24
Laura Ellingssen   Pige  17
Julie Ellingssen   Pige  15
Emil Ellingsen   Barn   11
(Anne Gurine Ellingsdtr. 23
Laura Karoline ElIingsdatter 19
Julie Ellingsdtr. 17
Mathias Emil Ellingsen 11 )
New York
Angelo
29.051885
P.pd
Kirsten Kristiansen   Pige  26
(Kirsten Kristiansdatter 27)
400,-
Chicago, Ilin.
 Hekla
06.08.1885
117,-
John Wale   (?Skjóittebane?) -25 år.
(Amerikaner)
Marie Sandero   Pige - 25 år.
(Amerikaner)
117,-
155,-
Ole Helgesen   Arbeider   18
117,-
Marie S. Bjerva   Pige   17
Brit, IA
Geisir
17.09.1885
P.pd


1886
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Anders Andersen   Arbeider  20
(Anders Andersen Dalen 20)
30,-
 Rio, Wisconsin
Juno
29.01.1886
121,-
Nils Wilson   Farmer- 56 år.   (Amerikaner)
121,-
Ole Wilson   Skomager -66 år.  (Amerikaner)
 Red Wing
130,-
Jørgen Vale   Arbeider 18
(Jørgen Johnsen Vale 19)
250,-
Staughton
117,70
Halvor H. Romnes   Arbeider 19
(?Halvor Hansen, Verket 20)
Farebault
Marstin
16.04.1886
P.pd
Halvor Halvorsen   Arbeider 21
(Halvor Halvorsen Hammerstad 19 )
Farmington
P.pd
Johannes Olsen Vale   Arbeider 16
(Johannes Olsen Vale 18)
Staughton
Marstin
30.04.1886
115,-
Leif Thorstensen   Arbeider 19
(Leif Thorstensen Brenne 19 )
115,-
Harald O. Stenstad   Arbeider  32 år
Thora o. Stenstad   Gift    27 år
Karen Stenstad   Børn  8 år
Olaves Stenstad   Børn  3 år
Anna Stenstad   Børn   1mnd
Jonas Stenstad   Børn   1½ år
Chicago, Ilin.
Angelo
07.05.1886
P.pd
Theodor Haraldsen    Arbeider  21 år.
Staughton
116,-
Otto L. Ollerby   Arbeider  17 år
P.pd
Ingeborg Olsen    Gift  26.
ElIing Olsen   Børn  6 år
Oscar Olsen   Børn   11mndr
New York
Hekla
13.05.1886
160,-
EIse M. Olsen    Gift   26.
Isak Olsen   Børn   5  år
Inger Olsen   Børn   4 år
Peder Olsen   Børn   3 år
Duluth, Minnesota
280,-
Karl Ed. ElIefsen   Gartner  22 år
Chicago, Ilin.
Angelo
21.05.1886
P.pd
Jens Olsen Wærstadhagen gift  Skomager 50
Anna K. J. Wærstadhagen   Pige  20
(Jens Olsen Værstadhagan 52
k. Karen Sørine Olsdtr. 54
Barn: Anne Kirstine 20 og Severine 10 år .)
100,-
Chicago, Ilin.
Angelo
04.06.1886
P.pd
Birgith Hansen   Pige -26.
Baldarnie(?)
Thingvalla
10.06.1886
139,-
Maren Thorine Olsen   Pige  17
(Maren Tomine Olsdatter Verket 18)
Whitewater
P.pd
Nils Andersen   Arbeider   20 år
10,-
Minneapolis
Angelo
18.06.1886
P.pd
Hans P. Pedersen   Husmand  35
Gunhild Pedersen   Gift  38
Hans Pedersen   10
Ole Pedersen    Barn  6
Anne Pauline Pedersen   Barn  4
Gunhild Marie Pedersen  Barn  3
(Hans Petter Pedersen, Sagbruket 27
k. Gunhild Olsdtr. 34
Barn: Hans 10, Ole 7, Anne Pauline 6 og Gunhild Marie 4 år)
200,-
Appleton, MN
Geiser
26.061886
P.pd
Maren C. Jensen   Pige   28 år.
Hartford
Geiser
19.081886
P.pd
Herman Jensen   Kontormand   27 år
Chicago, Ilin.
Angelo
27.08.1886
Anne K. Gundersen   Pige  18
(Anne Kirstine Gunnarsdatter 19)
Hartford
Hekla
02.09.1886
P.pd
Anne Olsen   Gift  59
Marie Olsen   Pige  19
(Anne Olsdatter Odden 59
Marie Hansdatter Odden 19)
100,-
Red Wing
Thingvalla
28.09.1886
320,-
De samme to over notert med/ the  two above  also recorded with the White Star Line:
N.Y.
SS Republic-Rollo
30.091886
Stina Gabrielsen (?Fra Romnes?)   Pige  25
 Minneapolis
Rollo
29.10.1886
150,-
Halvor OIsen Neset 33
k. Thora Torkildsdatter 28
Barn: Karen Kirstine 7 år .

Ole Pedersen Gruben 28
k. Else Marie Isaksdtr . 24
Barn: Isak Rønholt 6, Inger Pauline 5 og Peder 3 år .

John Aslaksen Solvold 30
k. Aaste Kristine Halvorsdtr. 29
Barn: Ingeborg 2 år.

Kirsti Pedersdtr. Oterkjær 52
Barn: Nils Andreassen 20,

Andreas Andreassen 15 år.

Enke Karen Jensdtr. Herregården 42
Barn: Torsten Nilsen 15, Karen Susanne 11, Jens 9 og Anne 5 år .

Ingeborg Johnsdtr. Heisholt  20
Barn: J ørgen Jørgensen Tinhol t 14 år .

1887
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Hans Hansen    Sømand  24 år.
20,-
New York
 Island
05.03.1887
80,-
Simon Klovdahl   Gaardbruger  32
Berte Marie Klovdahl   Pige  18
(Simon Simonsen Klovdal 32
Birte Maria Klovdal 18)
Andreas Klovdahl   Arbeider  26
(Andreas Andersen Bjerkeli 24)
Hans Helgen   Arbeider  20
(Hans Simonsen Helgen 18)
Farmington. MN
Albano
11.03.1887
600,-
Gunhild M. Halvorsen   Pige  23 år
P.pd
Ingeborg Karoline Halvorsen    Pige  17 år
P.pd
T. O. Namløs   Arbeider  16
(Tollef Olsen Namlaus 17)
Mineapolis
Hekla
31.03.1887
P.pd
Severin Ellefsen   Arbeider  19
(Severin Ellefsen Nyhus 20)
30,-
West Superior, WI
Angelo
17.06.1887
P.pd
Simon A. Kaasen    Arbeider  22 år
Duluth, MN
Island
23.06.1887
P.pd. R. Paategner Kapt. Wilson.
Tora (?) Andersen   Pige  23 år
New York
Angelo
01.07.1887
P. pd
Karen M.  Pedersen   Pige  23 år
(Karen Gurine Pedersdtr, Ulefoss 26)
Kenyon, MN
Hekla
21.071887
P. pd
Stener Hjermundsen   Arbeider   16 år.
Hartford
Angelo
12.08.1887
178,-
Martinius Ellefsen   Børn  8 år
Arne Ellefsen   Børn  5 år.
Saasan, MN
165,-
Ellef Ellefsen  (enkemannn)   Arbeider   44 år
Ole Ellefsen   Arbeider   19 år
10,-
P pd
Anun Kristensen   Smed  20 år
10,-
Wermillion
P. pd
Greger Eie   Dreng  16 år
 Eau Ciaire
Hekla
15.09.1887
P.pd
Myrens Wærksted
Gunhild Kittilsen   Gift  27 år
Anne Kittilsen   Børn   6 år
Kari Kittilsen  Børn   4 år
Johannes Kittilsen   Børn  2 år
New York
P. pd
Netta Jensine Johnsdtr. Sannes 20

Anne Elise Andreasdatter, Verket 22

Rasmus Svendsen 33
Barn: Severin Martinius 6 år .

Tomine Larsdtr. Strandjordet 27

Lars Larsen Strandjordet 20

Thora Annette Andersdtr. Odden 23

Anne Pauline Fredberg 8

Nils Larsen Ytterbø 28

1888
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Karen Nilsen   Enke   47 år.
Karl Nilsen   Børn   14 år
Ingeborg Nilsen   Børn  11 år
Clara Nilsen   Børn - 4 år
Manistee,  Misch
Geiser
14.03.1888
493,20
Anne Nilsen   Pige  19 år.
Anne Kristine Klausdtr. Sjåvid 19
174,28
Jens Nils. Arb m 17
Jens Klausen Sjåvid 17
348,-
Nils Petersen    Arbeider   24
(Nils Pedersen Hammerstad 25=
St.Paul, MN
198,60
Gunhild Eriksen   Pige  21 år.
Kasson. MN
(or Racine,WI)
SS Britanic - Angelo

(White
Star
Line)
10.08.1888
189,-
(or 163,-)
Hans M. Nilsen    Arbeider   16
(Hans Martinius Nilsen 16 )
Racine,WI
163,-
Gunhild Nilsen   Pige  19
Maren Nilsen   Pige  18
(Gunhild Maria Nilsdtr. 19
Maren Sørine Nilsdtr. 18)
Chicago, Ilin.
309,-
Anders Gundersen   Farmer  40 år.
(Amerikaner.)
Hans Gundersen    Arbeider  17
(Hans Gundersen, Verket 17)
309,-
Inger Nilsen    Pige  20 år.
154,50
Utland(?) Carlsen   18 år.
Kenyon. MN
189,70
Jens Verstad    Arbeider  18
(Jens Jensen Værstadhagan 18)
Kirkhaven, Min.
Angelo
05.10.1888
P. pd
Ingeborg Torine Halvorsdtr. Steinsholt 34

1889
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Hans Kjøstolsen    Arbeider  15 år
New York
Angelo
25.01.
P.pd
Nils Klovdahl    Arbeider  18 år
New York
Angelo
28.06.
P.pd
Ingeborg Jensen     Enke   69 år.
Pukwana. Dakota
SS Germania - Rollo
(White  Star Line)
05.07.
225,-
Bent Thomassen    Enkemann    Former  55
(Bent Thomassen, Verket 58)
New York
P.pd
Maria Reiersen     Enke   54 år.
P.pd
Sten Østensen Hølen 35

Torgrim Torgrimsen Solberg 22

 1890
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Rebekka ElIefsen    Pige - 20 år.
Scandinavia
Rollo
28.03.1890
265,-
Johannes Namløs   Arbeider  27 år
(Amerikaner )
265,-
Konrad Halvorsen    Arbeider  21 år.
(Konrad Halvorsen Evjen 21)
Staughton
158,-
Hilda Gundersen   Pige   20 år
New York
P.pd.
Karen J ørgine Nilsen   Pige   17 år
(Karen J ørgine Nilsdtr. 18)
New York
Angelo
15.05.1890
P.pd.
Palma Andersen   Pige  22 år
Westby. WI
Angelo
25.07.1890
P.pd.
Hans Oscar Aslaksen    Arbeider  20 år.
Braindwood
Montebello
12.09.1890
126,-
Jens Halvorsen   Arbeider   16 år.
Denver, Colorado
Angelo
03.10.1890
230,-
Anna Halvorsen   Pige  30 år
New York
P.pd.

1891
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Johannes ElIefsen   Mekaniker   21 år
New York
Angelo
17.04.1889
220,-
Torkild H. Gundheim   Gaardbruker  26 år
80,-
Staughton
Montebello
24.04.1889
150,-
Gunhild Høisolt   Pige  18 år
(Gunhild Johnsdtr. Heisholt 19)
Evanstone
Angelo
29.05.1889
138,-
Hans Andersen   Arb  19
(Hans Andreas Andersen 20 )
Tower Min
Thingvalle
25.01.1889
187,-
Jørgen Isaksen   Arb  15
(Jørgen Isaksen 16)
Quebec, Canada
Angelo
18.09.1889
P.pd.
Anne Nilsdtr. Sannes 74

Anne Marie Jensdtr. Sannes 41

1892
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Kristen Olsen   Flødermand  21
(Kristen Olsen Neset 21)
Appleton
Angelo
15.04.
180,-
Johannes H. Helgen   Arbeider  20 år
 Farmington
Montebello
22.04.
196,-
Hans Hansen   Arbeider  22 år
New York
P.pd.
Aslak Andersen   Gift   Arbeider  58 år
Maria Andersen   Gift  49 år
Hanna Andersen   Pige 17 år
Jacob Andersen   Børn  11 år
Otto Andersen   Børn  9 år
August Andersen   Børn  4 år .
(Aslak Andersen Teigen 66
k. Maria Jakobsdtr. 59
Barn: Hanna Sofie 16, J akob Matheus 14, Otto Mikael 11 og August 6 år)
Karl A. Andersen    Arbeider  26 år
Forrest City
Hekla
09.06.
P.pd.
Peder Olsen Brøsdal 52

Kristen Hansen Sannes 18

Hanna Oline Ris 20

Paul Kristian Virgenes 15

Halvor Johannesen Sannes 18

Amanda Stiansdtr., Sagbruket 23

1893
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Ole Gundersen  Gift   Farmer  33 år
Halifax
Angelo
24.03.1893
P.pd.
Andreas Olsen   Arbeider   19 år.
Tortle
Montebello
28.04.1893
187,-
Tjøstolf Halvorsen   Arbeider   20 år.
Dell Rapid
Thingvalla
28.05.1893
224,-
Karl Bauer    Belleskjører(?)  19 år.
Chicago
 Island
08.06.1893
165,-
Nils Bentzen   Arbeider   19 år.
(Nils Bentsen Mastdalen 19)
Quebec, Canada
Montebello
04.08.1893
P. pd.
Peder Thoresen     Arbeider  20 år
P. pd.
Olaf F. Jensen   Ingeniør - 24 år.
 New York
Kong Bjørn
09.09.1893
240,-
Andreas Nilsen Namlaus 20

Theodor Gunnulfsen Heisholt 22

Ole Isaksen Romnes 22

 1895
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Gunhild Huset (Telemarken)   Gift  50 år
Nataniel Huset    Børn   11 år
Susanna Huset   Børn   10 år
Gabriel Huset   Børn   9 år
Beata Huset   Børn   8 år
Grand Forks
Montebello
27.09.
612,-
Kristian Hansen Romnes 23

1896
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Karl Kolstad (Thelemarken)   22 år.
Kenyon, MN
SS Majestic - Angelo
26.02.
206,-
John A. Omtvedt   Arbeider  18 år
Duluth, MN
Island
06.03.
273,-
Anna Omtvedt    Pige - 19 år.
273,-
ToIlev O. Valla   Arbeider  25 år.
(ToIlev Olsen Namlaus 26)
Stoughton, WI
Thingvalla
23.07.
175,-
Anne Tomasdatter 23

1898
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Ingeborg Andreasen   Ugift   20 år.
Comeronan Basson, WI
Angelo
09.12.
P.pd.

1899
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Nils Kristiansen  Sømand  20 år
Jaseph, Miscouri
Scotland
21.04.
P.pd.
Johannes Andreassen  ugift   Arbeider  20 år
New York
SS Cymric - MontebelIo
23.06.
P.pd.
Johan Christian Stavnem  Bagerlærling  18 år.
Berlin, Hampshire
MontebelIo
20.10.
Ole Martinius Nilsen Skedsmoen(?) (Telemarken)   Huslærer 18 år.
Andreas Edvard Hansen Romnes 22

Jørgine Olsdtr. 41

Petter Andreas Andersen Tufte 24


 1900
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Andreas Grønvold   Enkemann
   Fabrikarbeider  50 år  (Amerikaner.)
Boston, Massachusett
  Montebello
23.02.1900
Olaf Grønvold   Ugift    Handelsbetjent   21 år
Ole H. Flom   Snedker  f. 1871
New York
Angelo
02.03.1900
 prp.
Peder Svenningsen Solberg (Helgen) ugift  
Arbeider  21 år
New York
Angelo
22.06.1900
P.pd.
Jørgine Olsen Kaasene   Gift   42 år
Wisconsin
Angelo
31.08.1900
P.pd.
Aasta Helliksen   Ugift  24 år  Præsteattest.
Wisconsin
Eldorado
23.11.1900
P.pd.
Hans og Lars Sandbakken (brødre )

Ola Gundersen

1901
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Karl Kolstad   Ugift   Farmer  27 år
(Amerikansk borger)
Wisconsin
Orlando
22.03. 1901
193,-
Jørgen  Halvorsen   Ugift   Arbeider  18
193,-
Gustav Nilsen  Ugift   Styrmand  69 år
«Legitimasjon»
New York
Thingvalia
05.04. 1901
Edvard Halvorsen Strandkaasa  Ugift  
Arbeider  21 år
Minnesota
Angelo
12.04. 1901
228,-
Ole  Hansen Kaasa  Ugift   Arbeider  24 år
Minnesota
Angelo
26.04. 1901
203,-
Ole Kristiansen, Sagbruket 18

Inga Marie Hansdtr. Stoa 20

1902
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Inger Halvorsen      ugift  45
Visconsin
03.06.1902
395,90 2 Pers
Elisabeth Halvorsen      ugift   42
Hans Olaves Nilsen, Verket 18

Inga Marie Oisen Namlaus 23

Anne Marie Johannesdtr., Ulefoss 33

Maren Elise Sørensen 27

Aslak Jensen Herregården 17

Olaus Thorvald Thorbjørnsen 26
1903
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Hans Henrik Hansen   Maskinist  41
New York
Angelo
10.04. 1903
113.-
Gunnar Johnsen   Arbeider  20
Canada
Montebello
17.04. 1903
152.-
Karl Andreasen (helgen) Hagen   Arbeider  17
(Karl Andreassen Haugen 17)
130.-
Karl Martinius Andersen Heisholdt Gift/(married), Snedker/(Carpenter), 38 years old.  (Em. from Skien via Oslo)
Canada
Montebello
17.04. 1903
130.-
Carl Martinius was born at Heisholevja April 27tvh, 1865. His parents were master bricklayer Anders Andersen (born Tveithegna) and (his cousin) Anne Christiansdatter (born Tveithegna).
He  moved to Solum where he married, and got his first hild. Then the family moved on to Skien, where the four next children are born. He emigrated one year bef. the rest of the family, who left Oslo harbour 1904 June 17, with the line "Montebello".  From Skien to Canada. Paid NOK. 325. -.
From the ship lists:
Hanna Kristine Høishald fem. G/(married) Kone/(Wife) 46 years old. (Hanna Kirstine Jensdatter Roperkaasa from Solum)
Anna Høishald fem. u/(not married) 14 years old.
Karl Høishald male u/(not married) 12 years old.
Albert Høishald male u/(not married) 10 years old.
Valborg Høishald fem. u/(not married) 5 years old.
Thoralf Høishald male u/(not married) 3 years old.
Karl Magnus Hansen  Gift   Farmer  42
Marthea Hansen  Gift  40
Laura Marie Hansen  Barn  15
Petra Hansen  Barn  13
Hilda Hansen  Barn  10
Melvin Hansen  Barn  5
Bopel:Amerika (Fra Ullefos)
Canada
Angelo
24.04. 1903
765.-
Nils Gundersen  ugift     Arbeider      15      
Wisconsin
Helleg Olaf
07.05.1903
Prp
Ingeborg Pedersdatter Gunnerud    ugift     17
438,10
Ida Pedersen Sagbruget    ugift     27     
Aslaug Johnsen 19
(Aslaug Kirstine Jonsdtr. Lunde 20 )
Wisconsin
Montebello
15.--.1903
Prp
Martha Elisabet Johnsen 21
Halvor Hansen Fen 20

Gunnar Andreassen, Verket 23

Petter Olsen, Verket 22

Abraham Nilsen, Verket 19

Nils Gundersen Gunnerud 22

Nilette Pedersen 28

Ingeborg Pedersdtr. Gunnerud 17

KarI Oskar Kristiansen, Ulefoss 18

Hans Hansen Deilsbakke 22

Halvor Halvorsen Glaholt 38
k. Gunhild Torgrimsdtr. 40
Barn: Halvard 17, Teodor 14, Inga Karine 13, Karl 12, Simon 10, Gunnar 6 og Olav 1 år.

Jørgen Martinius Johannesen, Verket 21

Anne Kristine Olsdtr., Verket 17

Anne Regine Andersdtr. Dalen     40
1904
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/
 Cash
Reisemål
 /
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
Date of departure
Pris eller betalt
/
Price or prepaid
Lars Johannessen Sandbakken  ugift   Arbeider  18
Minnesota
Norge
28.04.1904
155,80
Anton Hansen  ugift   Arbeider  19
Minn.
Angelo
27.05.1904
Prp
Julie Elevine Klausen  ugift   Pige  21
(Julia Elvine Klausdtr. Gruben 22)
Wisc.
Montebello
03.06.1904
152,50
Inger Kristine Sørensen  ugift   Pige  31
(Kristine Sørensen [søster av Marie Finckenhagen])
Boston
Prp
Anders Rasmusen Moen  ugift   Arbeider  21
Mich.
Montebello
17.07.1904
120
Olaf Magnus Olsen Namløs  ugift   Arbeider  19
(Olaf Magnus Olsen Namlaus 19)
Mich.
120
Susanna Rønningen  ugift  18
(Susanne Gjermundsdtr. Rønningen 18)
New York
Montebello
09.09.1904
180.00
Hanna Kristine Fæhn     ugift           27
New York
United States
20.10.1904
Anton Kristiansen, Ulefoss 17

Anders Augustiniussen Åmtvet 19 1905
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Nytt yrke
/
New ocupation
Reisemål
/
Destination
Skip
 /
Ship
Reisedato
 /
 Date of departure
Pris eller betalt /
Price or prepaid
Merknader
/
Remarks
Johannes Kittels.     ugift     arb.     22
farmarb.
Canada
Montebello
10.03.1905
a.
Guri Marie Amunds.     ugift     tj.     19
(Guri Marie Anundsdatter Febakke 19)
tj.
Minnesota
Angelo
31.03.1905
bedre fortj.
Jacob Jens. Herregården     ugift     arb.     21
(Jakob Jensen Herregården 20)
farm
Geneva Ill.
Valo
05.05.1905
tj. p.
Kristine Tufte     ugift     tj.     24
(Kristine Pedersdtr. Tufte 24)
tj.
N. Dakota
tj. p.
Mariane Tufte     ugift     tj.     19
(Marianne Pedersdtr. Tufte 19)
tj.
tj. p.
John Andreas. Febakken     ugift     arb.     20
(John Andreassen, Verket 21)
farm
Minnesota
Oscar II
18.05.1905
a.
Nilsine Bergitte Fehn     gift           19
Genova Ill.
Angelo
09.06.1905
Telem. E: Tilført med blyant
Gunnar Peders. Ramnes  ugift  arbeider  20
S. Dakota
Angelo
01.09.1905
Kristen Peders. Hammerstad  ugift  arbeider  27
Anna Marie Mathis. (Johannes.)    ugift  tj.p. 35
(Amerikaner)
New Jork
Hans Hans. Ramnes     ugift   bager      24
(Amerikaner)
Chicago
Kristian Samuel Hans. Tinholdt  ugift handelsm.31
Minnesota
United States
07.09.1905
Jens Kristens. Brenne  ugift    arbeider 25
Kristen Kristens. Brenne  ugift  arbeider  19
Minnesota
Angelo
29.09.1905
Guro Lunde  gift  25
Astrid Bergliot Lunde  barn  6
Betsy Lunde  barn  4
Minnesota
Hellig Olav
05.10.1905
Anne Johanne Halvorsdtr., Sagbruket 24

Guro Kristensdtr. Håtvet 261906
Fra Oslo havneprotokoll: Navn, yrke, sivilstand, alder  /   From police records of emigrants from the port of Oslo: Name, occupation,  age etc.
(Fra Holla I / Kirkebøkene - Utvandrede)
(From "Holla I"/Church records - Emigrated)
Kontanter
/ Cash
Reisemål /
Destination
Skip / Ship
Reisedato / Date of departure
Pris eller betalt/
Price or prepaid
Hans Andreas Andreas. Viketo  ugift  arb.  22
(Hans Andreas Andreassen Vipeto 22 )
N. Dakota
Montebello
26.01.1906
Laurits Lars. Kringleføt  gift  maler  22
(Laurits Larsen Kringlefett 22)
Chicago
Montebello
16.03.1906
Gustav Ols. Sundelin  ugift  arb.  21
(Gustav Olsen Sundelien 21 )
Wisconsin
Peder Johns. Lindalen  ugift  snedker  21
(Peder Johnsen Lindalen 21 )
Peder Johans. Romnæs  ugift  arb. 32
(Peder Pedersen Romnes 31)
Nils Johans. Romnæs  ugift  arb.  29
Karl Johans. Romnæs  ugift  arb. 23
(Karl Pedersen Romnes 23)
S. Dakota
Salmo
23.03.1906
4 pers.
Oskar Adolf Sundelien  ugift  sliberiarb. 22
(Oskar Adolf Sundelien 23)
Minnesota
Halvor Halvors. Nordheim  ugift  arb. 26
Jowa
Salmo
06.04.1906
Halvor Ols. Fæhn  ugift  arb.  21
Minnesota
Nils Gulliks.  ugift  agent  27
Prp.
Thor Saamunds. (Nils.)  ugift  arb.  21
(Thor Såmundsen Langjordet 22)
Canada
Montebello
13.04.1906
Hans Ols. Danielskaas  ugift  arb.  24
(Hans OIsen Danielskås 24)
Ole Johns. Lunde  gift  arb.  26
Minnesota
Romeo
20.04.1906
Halvor Ols. Hvalen  ugift  arb.  25
Nils Tjøstolfs. Namløs  ugift  arb.  25
(Nils Kjøstolsen Namlaus 26 )
Kristen Sørens.  ugift  snedker  22
Lars Bertinius Sørens.  ugift  handelsbetj.  20
(Kristen Sørensen, Søve 22
Lars Bertinius Sørensen, Søve 21 )
Minnesota
Montebello
27.04.1906
 Prp
Hans August Anders.  ugift  arb.  27
(Hans August Andersen Holla 27
k. Maria Gundersdtr. 34)
Nebraska
2 pers.
Johannes Evens.  ugift  arb.  25
(Johannes Evensen 25 )
Karl Peders.  gift   former  37
Marie Gunhilde Peders.  gift  33
Ingeborg Anette Peders.  barn  10
Axel Paust Peders.  barn  8
Arne Peders.  barn  4
Chicago
5 pers
Anders Olaus Karls. Skaardal Evju(f. i Lunde)  ugift   grubearb.  27
N. Dakota
Prp
Johan Arnt  Johns.  ugift   fabr.arb.  20
(Johan Arnt  Johnsen, Verket 21)
Minnesota
Oskar Olaf Maurits Karls.  ugift   fabr.arb.  24
Canada
Kristen Peders.  ugift   former  23
Kristen Pedersen Febakke 24
Johan Anders.  gift  forr.mand  23
Minnesota
Montebello
27.04.1906
Hans Jakobs.  ugift  fabr.arb.  26
(Hans Jakobsen, Verket 26)
New York
Romeo
04.05.1906
Prp
Mathilde Otilie Karls. Sundelien  ugift  tj.  20
New York
Hellig Olav
04.05.1906