Uvisst år /Year uncertain:  4

1842   |   16
1843   |   17
1844   |   68
1845   |   19
1846   |   60
1847   |   10
1848   |   -
1849   |   9
Til sammen:  199


1850   |   20
1851   |   74
1852   |   37
1853   |   36
1854   |   7
1855   |   4
1856   |   18
1857   |   13
1858   |   11
1859   |   4   
Til sammen:  224

1860   |  (1 )
1861   |   9
1862   |   115
1863   |   18
1864   |   2
1865   |   13
1866   |   19
1867   |   37
1868   |   76
1869   |   36
Til sammen:  325

1870   |   51
1871   |   40
1872   |   46
1873   |   10
1874   |   7
1875   |   -
1876   |   2
1877   |   2
1878   |   8
1879   |   33
Til sammen:  199


1880   |   45
1881   |   46
1882   |   84
1885   |   51
1884   |   23
1885   |   11
1886   |   61
1887   |   32
1888   |   19
1889   |   18
Til sammen:  379


1890   |   8
1891   |   9
1892   |   16
1893   |   10
1894   |   -
1895   |   1
1896   |   4
1897   |   -
1898   |   1
1899   |   7
Til sammen:  56

1900   |   8
1901   |   6
1902   |   8
1903   |   30
1904   |   10
1905   |   17
1906   |   68
1907   |   35
1908   |   4
1909   |   24
Til sammen:  210

1910   |   14
1911   |   8
1912   |   2
1913   |   6
1914   |   4
1915   |   -
1916   |   1
1917   |   -
1918   |   -
1919   |   1
Til sammen:  36


1920   |   6
1921   |   1
1922   |   1
1923   |   18
1924   |   2
1925   |   3
1926   |   4
1927   |   21
1928   |   17
1929   |   6
Til sammen:  79

1930   |   2
Til sammen:  2


   
                               

Antall emigranter vi kjenner til nå i perioden etter Cleeng Person, fra 1825 frem til 1930 er til sammen:
1713 (+?)