Holla Menighet     |        Hjemmeside                forrige   neste           opp
Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås  5         
Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås  5

Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås  5