Holla Menighet     |        Hjemmeside                forrige          ned    opp
Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås         
Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås

Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås