Holla Menighet     |        Hjemmeside                forrige   neste       ned    opp
Helgen Kirke,altertavle. Malt av Terje Grøstad.
Reredos, Helgen church. Artist: Terje Grøstad.
Foto Eivind Martinsen
Helgen Kirke,altertavle.
Malt av Terje GrÝstad.
Reredos, Helgen church.
Artist: Erlend GrÝstad.
Foto Eivind Martinsen

Helgen Kirke,altertavle. Malt av Terje Grøstad.