Holla Menighet     |        Hjemmeside                forrige   neste       ned    opp
Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.
Back view of chasubel.   Foto Eivind Martinsen
Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.
Back view of chasubel.
Foto Eivind Martinsen

Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.