Holla Menighet     |        Hjemmeside                              opp
Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke.
Messehagl - bak - Helgen kirke.