Holla Menighet     |        Hjemmeside                              opp
Helgen Kirke - høsttakkefest 1992.
Helgen Kirke - høsttakkefest 1992. Foto Eivind Martinsen.