Click on page icon to navigate Helgen Kirke Helgen gamle Kirke Helgen nye Kirke, nyere historie. Billedside Helgen Kirke Helgen Kirke,altertavle.Malt av Terje Grøstad. Døpefont Helgen Kirke Helgen Kirke Krusifiks Helgen kirke Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke. Messehagl fra Helgen Kirke. Prekestol Helgen Kirke Spillebord Helgen Kirke Helgen nye Kirke Prester 1735- Helgen Kirke - høsttakkefest 1992. Helgen Kirke - vinter. Helgen Kirke ca 1900. Helgen Kirke interiør ca 1900. Helgen Kirke før 1868. Tegnet av A. Nordstå. Prestegården i Helgen ca 1900. Helgen Kirke 1952. Helgen Kirke ca 1900 Tatt fra Hollaboka.. Helgen Kirke interiør ca 1900 Tatt fra Hollaboka.. Helgen Kirke, med interiør, eksteriør og prest. Helgen Kirke 1958. Helgen Kirke,altertavle.Malt av Erlend Grøstad. Døpefont Helgen Kirke Helgen Kirke Krusifiks Helgen kirke Messehagl sett bakfra - Helgen Kirke. Messehagl fra Helgen Kirke. Prekestol Helgen Kirke Spillebord Helgen Kirke Helgen Kirke - høsttakkefest 1992. Helgen Kirke - vinter. Helgen Kirke ca 1900. Helgen Kirke interiør ca 1900. Helgen Kirke før 1868. Tegnet av A. Nordstå. Helgen Kirke 1952. Helgen Kirke ca 1900 Tatt fra Hollaboka.. Helgen Kirke interiør ca 1900 Tatt fra Hollaboka.. Helgen Kirke, med interiør, eksteriør og prest. Helgen Kirke 1958. Helgen Kirke ca 1920 -30. Helgen Kirke ca 1920 -30. Ingebjørg Hjelseth . Fra v bak Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran Anja Hjelseth og Eli Betten Jostein Gjærum og Bjørg Langeland. Ordfører Jan Thorsen gratulerer. Fra v bak Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran Anja Hjelseth og Eli Betten Jostein Gjærum og Bjørg Langeland. Ordfører Jan Thorsen gratulerer. Søndagsskolejubileum i Helgen Glimt fra menighetslivet Påskevandring i Helgen - 1 Påskevandring i Helgen - 2 Påskevandring i Helgen - 1 Påskevandring i Helgen - 2 Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen. Coffee after Harvest Festival service. Konfirmantene presenteres. Confirmation candidates. Frukt og grønnsaker smaker godt etter "Velsignelsen!" Sampling fresh fruit and vegetables after the blessing Familiekoret i Helgen. Helgen family choir. Helgen Church Helgen new church: newer history Pictures from Helgen Pictures from parishlife in Helgen Søndagskolens dag i Helgen - 1. søndag i advent, 2001. - Day of the Sunday school - 1st sunday in lent, 2001. Jostein Gjærum er kjent og kjær. Kenneth grubler på juleengelen sin. Søndagskolen synger. 4-åringene får "Min kirkebok". Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 4 Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 3 Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 2 Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 1 Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 5 Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 1 Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 2 Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås