Holla Menighet     |        Hjemmeside                forrige   neste       ned    opp
Fra v bak  Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran  Anja Hjelseth og Eli Betten
Fra v bak  Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran  Anja Hjelseth og Eli Betten

Fra v bak  Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran  Anja Hjelseth og Eli Betten