Holla Menighet     |        Hjemmeside                   neste           opp
Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen. Coffee after Harvest Festival service.
Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen..

Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen. Coffee after Harvest Festival service.