Click on a picture to see it enlarged
Helgen
Parish visiting the place Vaskås

  -  28.04.2002  -  

.Menighetstur til Vaskås.
Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås 2Menighetstur til Vaskås - 28.04.2002 - Parish visiting the place Vaskås
Day of the Sunday school
- 1st sunday in lent, 2001.

Søndagskolens dag i Helgen
- 1. søndag i advent, 2001.
4-åringene får Søndagskolen synger.
Kenneth grubler på juleengelen sin.Jostein Gjærum er kjent og kjær.
Harvest Festival in Helgen church 2001.

Høsttakkefest i Helgen - 2001


Kirkekaffe etter høsttakkefest i Helgen..Konfirmantene presenteres.
Frukt og grønnsaker smaker godt etter Familiekoret i Helgen.
90th Anniversary for the Sunday school in Helgen.

Jubileum for Helgen søndagsskole


Ingebjørg Hjelseth.Jostein Gjærum og Bjørg Langeland.Ordfører Jan Thorsen gratulerer.
Lord Mayor is congratulating.
Fra v bak Thora Betten - Åse Helgen - Marit Aspheim og Bjørg Langeland - Foran Anja Hjelseth og Eli Betten.
Easter celebration at the Kindergarden

Påskevandring i Helgen -


Påskevandring i Helgen - 1
Eastercelebration with the Kindergarden - 1
Påskevandring i Helgen - 2
Eastercelebration with the Kindergarden - 2
Webmaster