Holla Menighet     |        Hjemmeside                forrige   neste       ned    opp
Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås  2         
Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås  2

Menighetstur til Vaskås  -  28.04.2002  -  Parish visiting the place Vaskås  2