Holla Menighet  |         Hjemmeside                         opp
Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker
Kirketjener Nils Buverud med den nyeste av kirkens to klokker.